Gå til sidens indhold

Tjenestehandel trak eksporten op i februar

Betalingsbalance og udenrigshandel februar 2024

I februar steg den samlede eksport af varer og tjenester med 3,7 pct. til 167 mia. kr. Den samlede import steg med 0,9 pct. til 141 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget med 2,2 pct., mens importen er faldet med 3,4 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i februar

I februar lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 29,7 mia. kr., hvilket er 4,4 mia. kr. højere end i januar. Det skyldes stigninger i overskuddet på handlen med såvel tjenester som varer.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 1,3 mia. kr. for januar 2024 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 0,6 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 1,9 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2024

Udvikling

Januar-februar

 

Jan.

Feb.

Feb.1

3 mdr.2

2023

2024

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

25,3

29,7

..

..

56,1

51,5

Indtægter

190,7

196,7

3,1

2,4

349,9

366,1

Udgifter

165,5

167,1

1,0

-3,0

293,7

314,6

Varer og tjenester

21,6

26,3

..

..

48,3

42,9

Eksport

161,3

167,2

3,7

2,2

303,4

314,2

 Import

139,6

140,9

0,9

-3,4

255,1

271,3

Varer

20,6

22,2

..

..

36,9

39,6

Eksport

101,1

101,3

0,2

5,0

180,2

198,9

Import

80,5

79,2

-1,7

0,1

143,3

159,3

Varer som krydser dansk grænse

5,9

6,9

..

..

16,7

14,4

Eksport

78,8

78,7

-0,2

4,0

147,4

158,7

Import

72,9

71,8

-1,6

0,5

130,7

144,3

Varer som ikke krydser dansk grænse

14,7

15,2

..

..

20,2

25,2

Eksport

22,3

22,7

1,7

8,2

32,8

40,2

Import

7,6

7,4

-2,4

-3,3

12,6

15,0

Tjenester

1,0

4,2

..

..

11,4

3,2

Eksport

60,2

65,9

9,5

-1,8

123,2

115,3

Import

59,1

61,7

4,3

-7,6

111,8

112

Indkomst

6,5

6,5

..

..

16,1

18,0

Indtægter

26,5

26,5

0,3

3,6

42,1

47,7

Udgifter

19,9

20,0

0,4

-0,4

26,0

29,7

Løbende overførsler

-2,9

-3,2

..

..

-8,3

-9,4

Indtægter

3,0

3,0

-1,1

1,5

4,3

4,2

Udgifter

5,9

6,2

5,3

-1,7

12,6

13,6

Kapitaloverførsler mv.

0,3

0,3

..

..

0,6

0,6

Fordringserhvervelse, netto

25,6

30,0

..

..

56,7

52,1

1 Februar 2024 i forhold til januar 2024.
2 December 2023-februar 2024 i forhold til september-november 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

På emnesiden Industriens produktion og omsætning findes også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Industriens produktion og omsætning (IPO) omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2024 - Nr. 100

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation