Gå til sidens indhold

Eksporten faldt i januar

Betalingsbalance og udenrigshandel januar 2024

I januar faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 7,0 pct. til 160 mia. kr. Den samlede import faldt med 2,5 pct. til 138 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget med 4,2 pct., mens importen er faldet med 2,5 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar

I januar lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 25,5 mia. kr., hvilket er 9,0 mia. kr. lavere end i december, hvilket bl.a. skyldes et fald i overskuddet på handlen med tjenester samt varer, der ikke krydser den danske grænse.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Danmarks betalingsbalanceoverskud i forhold til BNP blandt de højeste i EU

Det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster var på 304 mia. kr. i 2023, hvilket er 74 mia. kr. mindre end i 2022. I forhold til BNP (bruttonationalproduktet) er overskuddet på betalingsbalancen højt i forhold til andre EU-lande.

Danmarks overskud på betalingsbalancen i forhold til BNP blev i de første tre kvartaler af 2023 kun overgået af Irland og Nederlandene. Danmarks overskud udgjorde 10,9 pct. af BNP i 2023 og Danmarks største samhandelspartnere blandt de øvrige EU-lande havde for de første tre kvartaler af 2023 overskud på 6,5 for Tyskland og 6,6 pct. for Sverige.

Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP, faktiske tal og løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/bbq, nkho2 og Eurostat

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 6,3 mia. kr. for året 2023 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev nedjusteret med 1,0 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 5,3 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

20232024

Udvikling

Januar

 

Dec.

Jan.

Jan.1

3 mdr.2

2023

2024

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

34,5

25,5

..

..

29,5

25,0

Indtægter

202,6

189,3

-6,6

3,7

181,3

181,3

Udgifter

168,1

163,8

-2,6

-1,9

151,9

156,3

Varer og tjenester

31,3

22,9

..

..

26,1

20,8

Eksport

172,4

160,4

-7,0

4,2

158,3

155,1

 Import

141,1

137,6

-2,5

-2,5

132,2

134,3

Varer

24,3

21,5

..

..

18,5

20,9

Eksport

104,4

100,8

-3,4

6,3

93,0

99,5

Import

80,1

79,3

-1,0

-0,6

74,5

78,5

Varer som krydser dansk grænse

7,2

6,9

..

..

9,2

9,1

Eksport

79,7

78,7

-1,3

3,4

77,3

80,2

Import

72,6

71,8

-1,0

-0,2

68,1

71,1

Varer som ikke krydser dansk grænse

17,1

14,7

..

..

9,2

11,8

Eksport

24,6

22,1

-10,2

17,2

15,7

19,2

Import

7,5

7,4

-1,4

-4,3

6,4

7,4

Tjenester

7,1

1,3

..

..

7,7

-0,1

Eksport

68,1

59,6

-12,4

1,0

65,3

55,6

Import

61,0

58,3

-4,4

-4,8

57,6

55,8

Indkomst

5,7

5,5

..

..

7,8

9,0

Indtægter

26,9

25,9

-3,7

1,6

20,9

24,2

Udgifter

21,2

20,3

-3,9

2,1

13,2

15,2

Løbende overførsler

-2,6

-2,9

..

..

-4,4

-4,8

Indtægter

3,3

3,0

-10,2

-1,9

2,1

2,0

Udgifter

5,9

5,9

0,6

-2,6

6,6

6,8

Kapitaloverførsler mv.

-3,5

0,3

..

..

0,3

0,3

Fordringserhvervelse, netto

31,0

25,8

..

..

29,8

25,3

1 Januar 2024 i forhold til december 2023.
2 November 2023-januar 2024 i forhold til august-oktober 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning(IPO) udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2024 - Nr. 67

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation