Gå til sidens indhold

Eksporten steg i december

Betalingsbalance og udenrigshandel december 2023

I december steg den samlede eksport af varer og tjenester med 3,4 pct. til 174 mia. kr. Den samlede import steg med 0,5 pct. til 141 mia. kr. Den samlede eksport er steget med 7,6 pct. henover de seneste tre måneder, mens importen er steget 0,3 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i december

I december lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 36,3 mia. kr., hvilket var 5,1 mia. kr. mere end i november.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Tjenestehandlen trak eksporten ned i 2023

I 2023 faldt eksporten af varer og tjenester med 60 mia. kr. til 1.923 mia. kr., mens importen faldt med 17 mia. kr. til 1.651 mia. kr. Eksporten af tjenester faldt 141 mia. kr., primært som følge af et fald i søtransporten på 216 mia. kr. til 344 mia. kr., bl.a. forårsaget af et fald i fragtraterne, som i 2022 var meget høje. Eksporten af varer steg med 82 mia. kr. til 1.131 mia. kr., bl.a. som følge af en stigning i eksporten af varer solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet på 48 mia. kr. til 156 mia. kr. Importen af varer faldt 37 mia. kr., mens importen af tjenester steg 20 mia. kr.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/bbq

Stigning i overskuddet på varer men fald i betalingsbalanceoverskuddet i 2023

Overskuddet på betalingsbalancen faldt i 2023 med 68 mia. kr. til 311 mia. kr. Dette skyldes især et fald i overskuddet på tjenestehandlen, som faldt 162 mia. kr. til 64 mia. kr. Omvendt steg overskuddet på handlen med varer med 119 mia. kr. til 207 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling ift. 2022. Overskuddet på varer, som ikke krydser den danske grænse, var på 150 mia. kr., hvilket udgjorde mere end 70 pct. af det samlede overskud på varer.  

Overskuddet på indkomst faldt 23 mia. kr. til 71 mia. kr. Løbende overførsler bidrog med et underskud på 31 mia. kr.

Bidrag til overskud på betalingsbalancens løbende posterKilde: www.statistikbanken.dk/bbq

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er samlet set næsten uændret for januar til november 2023 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne er opjusteret med 10,0 mia. kr., mens udgifterne er opjusteret med 9,9 mia. kr. Det skyldes ændringer som følge af ny viden fra virksomhederne og den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2023

Udvikling

Januar-december

 

Nov.

Dec.

Dec.1

3 mdr.2

2022

2023

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

31,2

36,3

..

..

378,5

310,7

Indtægter

198,2

204,4

3,1

6,6

2293,1

2260,7

Udgifter

167,0

168,2

0,7

0,7

1914,6

1950,0

Varer og tjenester

27,7

32,8

..

..

314,2

271,3

Eksport

168,5

174,3

3,4

7,6

1982,5

1922,6

 Import

140,7

141,4

0,5

0,3

1668,3

1651,3

Varer

19,2

19,9

..

..

88,4

207,0

Eksport

99,1

102,7

3,6

6,2

1049,6

1131,1

Import

79,9

82,8

3,6

2,1

961,1

924,0

Varer som krydser dansk grænse

3,6

5,5

..

..

12,6

58,0

Eksport

76,3

81,3

6,5

4,4

876,0

901,4

Import

72,7

75,8

4,2

1,9

863,4

843,4

Varer som ikke krydser dansk grænse

15,6

14,4

..

..

75,8

149,0

Eksport

22,8

21,4

-6,2

13,0

173,5

229,7

Import

7,2

7,0

-2,3

4,2

97,7

80,6

Tjenester

8,5

12,9

..

..

225,7

64,2

Eksport

69,4

71,6

3,2

9,7

932,9

791,5

Import

60,8

58,6

-3,6

-2,0

707,2

727,3

Indkomst

6,4

5,9

..

..

93,7

70,6

Indtægter

26,8

27,0

0,7

1,9

274,2

299,4

Udgifter

20,4

21,1

3,3

4,9

180,5

228,8

Løbende overførsler

-2,9

-2,4

..

..

-29,3

-31,2

Indtægter

3,0

3,2

7,8

-1,4

36,5

38,7

Udgifter

5,9

5,6

-4,1

-3,1

65,8

69,8

Kapitaloverførsler mv.

0,5

0,5

..

..

4,0

4,3

Fordringserhvervelse, netto

31,7

36,8

..

..

382,5

315,0

1December 2023 i forhold til november 2023.
2Oktober-december 2023 i forhold til juli-september 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

emnesiden Industriens produktion og omsætning (IPO) udarbejdes også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2024 - Nr. 28

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation