Gå til sidens indhold

Lille fald i jordbrugets investeringer i 2022

Jordbrugets investeringer 2022

Jordbrugets investeringer faldt med 62 mio. kr. i 2022 til 8,3 mia. kr. i forhold til året før, målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Det svarer til et fald på 0,7 pct. Faldet kan henføres til lavere investeringer i bygninger, mens niveauet for investeringer i maskiner og inventar steg med 19 pct. i forhold til 2021.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Større investeringer i kvægstalde og lavere i svinestalde

Bygningsinvesteringerne i svinestalde var betydeligt lavere end året før. Der blev blot investereret 171 mio. kr. i løbende priser i 2022 mod 1,4 mia. kr. i 2021. Svinebestanden blev også opgjort til at være  7,5 pct. lavere pr. 1 juli 2022 sammenlignet 1. juli 2021, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:270. Investeringer i kvægstalde var med 0,8 mia. kr. 358 mio. kr. højere end i 2021. I faste priser var der tale om det højeste niveau for investeringer i kvægstalde siden 2015 - sandsynligvis tilskyndet af den gode økonomi i mælkeproduktionen i 2022, se fx Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248 og Nyt fra Danmarks Statistik 2023:356.

Investeringer i maskiner og inventar større end bygningsinvesteringer

Med 6,4 mia. kr. i 2022 er investeringer i maskiner og inventar noget større end de samlede bygningsinvesteringer på 2,5 mia. kr., og var 19 pct. højere end året før i faste priser. Maskiner og inventar dækker over fx mejetærskere og traktorer til brug i marken, men også inventar i bygninger, som fx korntørringsanlæg og malkemaskiner.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2015

2020

2021

2022

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7737

8059

8656

9135

Driftsbygninger i alt

2920

2581

3339

2534

Kvægstalde

807

611

525

883

Svinestalde

473

770

1366

171

Andre driftsbygninger

1639

1200

1448

1480

Maskiner og inventar

4612

5302

5125

6431

Plantager og grundforbedringer

205

175

193

170

 

mio. kr. i 2015-priser

Bruttoinvesteringer i alt

7737

7757

8407

8345

Driftsbygninger i alt

2920

2579

3231

2267

Kvægstalde

807

610

508

790

Svinestalde

473

770

1321

153

Andre driftsbygninger

1639

1199

1401

1324

Maskiner og inventar

4612

5002

4987

5928

Plantager og grundforbedringer

205

175

189

150

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Nettoinvesteringer tæt på nul

Nettoinvesteringerne, som er bruttoinvesteringerne minus afskrivningerne, var i 2022 som for 2021 tæt på nul. Afskrivninger kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse. Med nettoinvesteringer omkring nul betyder det, at produktionskapaciteten samlet set opretholdes.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2015

2020

2021

2022

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer

7737

8059

8656

9135

Afskrivninger

10381

8742

8838

9124

Nettoinvesteringer

-2643

-683

-182

11

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb2

Nyt fra Danmarks Statistik

26. oktober 2023 - Nr. 365

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer og afskrivninger omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2021 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i standardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2021 forhøjet med 1,9 pct. for bygningsinvesteringer og 1,9 pct. for investeringer i maskiner og inventar, hvorved der også er taget højde for, at investeringsaktiviteten er lavere på små bedrifter. Jordbrug omfatter landbrug og gartneri.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation