Gå til sidens indhold

Resultatet for økologiske bedrifter steg igen i 2022

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2022

Ændret 06. november 2023 kl. 09:47

Der er ved en fejl i teksten sammenlignet med driftsresultat for konventionelle svinebedrifter efter ejeraflønning. Driftsresultatet for konventionelle svinebedrifter var retteligt steget med 1,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr. i 2022. Fejlen er rettet og er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Driftsresultatet for økologiske heltidsbedrifter var med 2,3 mio. kr. i gennemsnit 0,9 mio. kr. højere end i 2021 og det højeste nogensinde. Dermed fulgte resultaterne for de økologiske bedrifter den generelle tendens for landbruget i 2022. Stigningen i driftsresultatet dækker dog over store variationer imellem bedriftstyperne. Imens resultaterne for bedrifter med malkekvæg og planteavl steg, faldt de for bedrifter med svin og fjerkræ.

Gennemsnitlige driftsresultater for økologiske heltidslandbrug fordelt på bedriftstyperKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Store variationer i resultater efter bedriftstype

For bedrifter med malkekvæg steg det gennemsnitlige driftsresultat med 1,7 mio. kr. til 3,5 mio. kr., mens driftsresultatet for planteavlsbedrifter steg med knap 800.000 kr. til 1,3 mio. kr. For bedrifter med svin faldt driftsresultatet 1,6 mio. kr. til 335.000 kr. og for fjerkræbedrifter faldt det 582.000 kr. til 1,2 mio. kr. Efter driftsresultatet reduceres med en (beregnet) aflønning af ejerens timer, blev det i gennemsnit til et overskud på 1,8 mio. kr. for økologiske bedrifter i 2022, hvilket er mere end en fordobling fra 880.000 kr. i 2021. Svinebedrifter var den eneste økologiske bedriftstype med negativt resultat efter ejeraflønning i 2022.

Økologiske mælkeproducenter næsten fordoblede deres resultat fra 2021

Med et gennemsnitligt driftsresultat på 3,5 mio. kr. i 2022, oversteg årets resultat for økologiske malkekvægsbedrifter markant sidste års resultat på 1,8 mio. kr. I december 2022 toppede mælkeprisen på 5,04 kr. pr. liter mælk, hvilket var 43 pct. højere end året før, se statistikbanken.dk/ANI71. For økologiske bedrifter betød det en stigning i afregningsprisen på 0,94 øre til 4,39 kr. pr. kg. i gennemsnit over året. Det afspejlede sig i bruttoudbyttet, der steg med 3,4 mio. kr. til 14,0 mio. kr. pr. bedrift fra 2021 til 2022, svarende til 31 pct. Samtidig steg driftsomkostningerne med 2,0 mio. kr. til 10,4 mio. kr., svarende til 23 pct. Udgifter til foder steg med 1,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr., svarende til 25 pct. Resultatet for økologiske malkekvægsbedrifter blev overgået af konventionelle bedrifter med malkekvæg, som steg med 3,1 mio. kr. til 4,8 mio. kr. i gennemsnit i 2022.

Driftsresultater for økologiske malkekvægsbedrifter efter antal køerKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

De største malkekvægsbedrifter trækker resultatet op

Det gennemsnitlige driftsresultat trækkes op af resultatet for bedrifter med mere end 200 køer, som udgjorde 41 pct. af populationen i 2022. 43 pct. af malkekvægsbedrifterne havde mellem 100 og 199 køer, mens 15 pct. havde under 100 køer i 2022. På tværs af størrelsesgrupper var driftsresultatet positivt i 2022, også efter ejeraflønning.

Stort dyk i resultatet for økologiske svinebedrifter

Nedgangen i driftsresultatet for økologiske svinebedrifter på 1,6 mio. kr. til 335.000 kr. i 2022 står i kontrast til stigningen i driftsresultatet for konventionelle svinebedrifter på 1,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr. i 2022. Det skyldes overvejende prisudviklingen, hvor prisen pr. solgt økologiske slagtesvin faldt med 296 kr. til 2.114 kr. i 2022, samtidig med at den vejede afregningspris for slagtesvin samlet set steg med 11 pct., se statistikbanken.dk/LPRIS31.

Færre økologiske heltidsbedrifter

Fra 2021 til 2022 faldt antallet af økologiske heltidsbedrifter med 32 til 727 efter at have været stigende siden 2016. Faldet var størst for økologiske malkekvægs- og svinebedrifter med hhv. 5 pct. og 11 pct. ift. året før. Fra 2021 til 2022 steg den gennemsnitlige arealanvendelse på økologiske heltidsbedrifter med 20 ha til 259 ha. Samlet set faldt andelen af økologiske heltidslandbrug fra 10 pct. af alle heltidsbedrifter i 2021 til 9 pct. i 2022.

Alle jordbrug

Med denne offentliggørelse er samtlige tabeller om jordbrugets regnskaber 2022 i Statistikbanken fuldt opdaterede.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Fjerkræ

Planteavl

Alle

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 

antal

Bedrifter

364

345

56

50

54

54

192

185

759

727

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

253

287

158

192

87

68

309

311

239

259

Dyreenheder, antal

359

372

186

182

179

207

10

9

210

216

 

1.000 kr. pr. bedrift

Driftsresultat

1847

3515

1968

335

1770

1188

514

1313

1364

2272

- Bedste fjerdedel

3990

6886

3278

..

5118

5288

1821

2353

3411

5528

- Dårligste fjerdedel

507

847

619

-1662

22

-1242

-473

351

27

92

Driftsresultat efter ejeraflønning

1312

2956

1472

-189

1324

788

142

942

880

1779

Nøgletal

Pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

4,6

6,5

6,5

1,9

5,1

2,2

2,7

4,3

4,0

5,0

Soliditetsgrad

20,3

23,4

20,8

22,6

42,3

53,4

26,6

32,3

24,8

30,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

16. oktober 2023 - Nr. 356

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve på 172 ud af en population på 1.518 fuldt omlagte økologiske landbrugsbedrifter med en minimumsomsætning (Standard Output) på 25.000 euro. I statistikdokumentation findes mere information om kilder og metoder. Data indsendes til EU¿s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN), der sammenstiller landenes data i FADN databasen.

Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. 

Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsind¬sats og investerede kapital. 

Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med 218,25 kr. i timen. 

Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. 

Soliditetsgrad viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation