Gå til sidens indhold

Tabeller i Statistikbanken

Økonomi for landbrug og gartneri

Tabel ID Updated
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)
varegruppe og indekstype | Enhed: Indeks
ANI303 15-10-2021
Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD1 08-10-2021
Regnskabsstatistik i 100 år
bedriftstype, enhed og regnskabsposter | Enhed: -
JORD100 08-10-2021
Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD2 08-10-2021
Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD3 08-10-2021
Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD4 08-10-2021
Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD5 08-10-2021
Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD6 08-10-2021
Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD7 08-10-2021
Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD8 08-10-2021
Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD9 08-10-2021
Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS10 07-10-2021
Salgspriser på potteplanter
potteplante og enhed | Enhed: -
LPRIS16 06-10-2021
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)
varegruppe og indekstype | Enhed: -
ANI302 03-09-2021
Prisindeks for jordbrugets salg og køb
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS21 13-08-2021
Direkte skatter og afgifter i landbruget
type | Enhed: Mio. kr.
LBF3 26-05-2021
Landbrugets bruttofaktorindkomst
type | Enhed: Mio. kr.
LBFI1 26-05-2021
Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen
produkt og indekstype | Enhed: Indeks
LBFPRIS1 26-05-2021
Direkte tilskud til landbrugssektoren
tilskudsart | Enhed: Mio. kr.
TILSKUD1 25-05-2021
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år)
varegruppe og indekstype | Enhed: -
ANI301 20-05-2021
Prisindeks for jordbrugets salg
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS26 26-03-2021
Prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS27 26-03-2021
Priser for jordbrugets salgsprodukter
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS31 26-03-2021
Priser for jordbrugets produktionsfaktorer
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS36 26-03-2021
Priser for landbrugsjord og forpagtning
region, produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS37 26-03-2021
Kapitelstakster
kapitelstakstområder og kornart | Enhed: Kr. pr. 100 kg
KAPIT1 12-02-2021
Dækningsbidrag og jordrente
regnskabsposter for planter og produktionsgrene | Enhed: -
REGNPRO1 15-01-2021
Dækningsbidrag og nettooverskud
regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene | Enhed: -
REGNPRO2 15-01-2021
Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt
region og type | Enhed: Mio. kr.
LBFI2 26-11-2020
Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer
investeringstype | Enhed: Mio. kr.
JB2 09-10-2020
Jordbrugets faste bruttoinvesteringer
investeringstype og beløb | Enhed: Mio. kr.
JB4 09-10-2020
Jordbrugets renteudgifter og gæld
udgiftstype | Enhed: Mio. kr.
JB3 08-10-2020