Gå til sidens indhold

Hver skattepligtig betalte 99.000 kr. i slutskat

Indkomstskat for personer 2022

Den gennemsnitlige slutskat for skattepligtige personer udgjorde 99.000 kr. i 2022. Det er et fald på 0,4 pct. i forhold til året før. De skattepligtige personer i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommuner betalte med en gennemsnitlig slutskat over 180.000 kr. mest i skat. Vest for Storebælt var Middelfart, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Rebild de eneste kommuner, hvor skattebetalingen oversteg 100.000 kr. Slutskat er summen af indkomstskat, aktieskat og ejendomsværdiskat, og en skattepligtig person er en person med indkomst, der i indkomståret har fast bopæl her i landet eller opholder sig i landet i mere end seks måneder.

Gennemsnitlige slutskatter pr. skattepligtig person. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat4

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2022 med 1,9 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 1,3 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2022 med stigende beskæftigelse og høj økonomiske vækst, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:240. De skattepligtige indkomster var 1.356,3 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 487,9 mia. kr.

Ændringer i skattesatser

I 2022 er skatteloftet for personlig indkomst blevet hævet fra 52,06 pct. til 52,07 pct. Endvidere er den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent hævet fra 24,97 pct. til 24,98 pct., og endelig steg beskæftigelsesfradraget fra 10,60 pct. til 10,65 pct.

Indkomster og fradrag

 

2021

2022*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1545,3

1593,8

3,1

2. Kapitalindkomst

-20,8

-46,6

124,0

3. Ligningsmæssige fradrag

185,6

194,2

4,6

4. Overført underskud

-0,4

3,3

-975

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1338,5

1356,3

1,3

6. Aktieindkomst

80,7

76,3

-5,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat2.

Beskatningen ved slutligningen

 

2021

2022*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

544,5

561,6

3,1

A-skat

470,2

487,6

3,7

B-skat

23,1

24,4

5,5

Aktieskat

13,2

18,5

40,5

Frivillige indbetalinger

35,0

28,9

-17,5

§ 55 udbetalinger

-0,1

-0,1

11,5

Godtgørelse vedr. grøn check

3,0

2,3

-25,1

2. Overført restskat1

3,6

3,4

-4,1

3. Hævede opsparede overskud

1,9

2,9

50,3

4. Slutskatter

524,1

532,2

1,5

Indkomstskatter

478,7

487,9

1,9

Bundskat

159,9

163,8

2,5

Topskat

20,5

21,6

5,6

Skat for begrænset skattepligt

2,3

2,6

11,7

Kirkeskat

7,3

7,3

0,3

Kommuneskat

279,6

283,8

1,5

Virksomhedsskat

6,3

5,4

-14,2

Forskerskat

2,4

2,8

18,3

Øvrige skatter

0,4

0,4

-1,4

Aktieskat

31,1

29,9

-4,0

Ejendomsværdiskat

14,2

14,4

1,6

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

100,3

104,3

4,0

6. Overskydende skat ÷ restskat

18,8

28,9

53,9

 

1.000 personer

pct.

Antal personer under ligning

5324

5413

1,7

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 20.500 kr. i 2019 og under 21.000 kr. i 2020 opkræves sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat1.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2023 - Nr. 328

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra Skattestyrelsens slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken. For indkomståret 2020 bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i april 2022, mens opgørelserne for indkomståret 2021 bygger på en kørsel fra sep¬tember 2022. Begge år er opregnet til fuld population.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation