Gå til sidens indhold

Dataanalyse udføres i 40 pct. af virksomhederne

It-anvendelse i virksomheder 2023

Dataanalyse omhandler brugen af teknologier, teknikker eller softwareværktøjer, der analyserer data for at afdække mønstre eller tendenser, som kan anvendes til beslutningstagning. I Danmark udfører 40 pct. af virksomhederne med mindst 10 ansatte dataanalyser, hvilket svarer til 7.200 virksomheder. Den mest anvendte datakilde er transaktionsregistreringer (81 pct.), såsom salgsdetaljer fra ERP, efterfulgt af kundekøbsoplysninger (62 pct.) og sociale medier (46 pct.). 25 pct. af virksomhederne anvender offentlige myndigheders åbne data om bl.a. virksomhedsoplysninger, transport og bygningsdata, mens 15 pct. anvender satellitdata til analyse af satellitbilleder eller positionssignaler. For 23 pct. af virksomhederne udføres dataanalyse af eksterne virksomheder eller organisationer, mens 32 pct. både får udført dataanalyse af egne medarbejdere og af eksterne.

Virksomheders udførsel af dataanalyse baseret på forskellige datakilder. 2023Kilde: Særkørsel baseret på It-anvendelse i virksomheder 2023

Halvdelen af store virksomheder anvender kunstig intelligens

I 2023 anvender 15 pct. af virksomheder i det private byerhverv med mindst 10 ansatte kunstig intelligens. Det svarer til 2.750 virksomheder. Teknologien er mest anvendt i de store virksomheder med over 250 ansatte, hvor halvdelen af virksomhederne anvender kunstig intelligens. Undersøgelsen af digitalisering i mikrovirksomheder med fem-ni ansatte viser, at 13 pct. anvender kunstig intelligens, hvilket er samme niveau som virksomheder med 10-49 ansatte. I forhold til brancherne er teknologien mest udbredt i Information og kommunikation (44 pct.) efterfulgt af Erhvervsservice (17 pct.) og Industri (16 pct.). Af de virksomheder, der anvender kunstig intelligens, er automatisering af arbejdsgange mest udbredt (48 pct.) efterfulgt af machine learning (46 pct.). Den mindst udbredte teknologi er autonome robotter (12 pct.).

Virksomheders anvendelse af teknologier baseret på kunstig intelligens. 2023Kilde: statistikbanken.dk/itav19

Kunstig intelligens anvendes i høj grad til regnskaber, it-sikkerhed og salg

Blandt de virksomheder, der anvender kunstig intelligens, bruges teknologien mest til regnskaber og økonomistyring (38 pct.) såsom analyse af data til at træffe beslutninger eller fakturabehandling. Det næstmest udbredte formål er it-sikkerhed og sikkerhedsgodkendelser eller opdagelse af cyber-angreb (34 pct.) efterfulgt af markedsføring og salg (24 pct.). De mindst udbredte anvendelsesområder er logistik (14 pct.) samt forskning og udvikling eller innovationsaktiviteter (15 pct.).

Ny temaside om digitalisering

Danmarks Statistiks temaside om digitalisering har flere oplysninger om digitaliseringen i samfundet, herunder bl.a. om befolkningens online aktiviteter, internetkøb, misinformation og informationssikkerhed. Temasiden belyser desuden flere aspekter af den offentlige digitalisering, digitaliseringen af erhvervslivet og den digitale økonomi.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. september 2023 - Nr. 303

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation