Gå til sidens indhold

13 pct. af mikrovirksomheder bruger AI

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2023 digitalisering i mikrovirksomheder

Nye resultater fra undersøgelsen Mikrovirksomheders aktiviteter viser, at 13 pct. af de i alt ca. 15.000 mikrovirksomheder (5-9 ansatte) anvender kunstig intelligens, også kaldet AI (artificial intelligence), i 2023. Halvdelen af de mikrovirksomheder, der anvender AI, anvender AI-baseret sprogteknologi (natural language processing). Teknologien anvendes bl.a. til chatbots med henblik på at levere digital kundeservice 24 timer i døgnet. Den næstmest anvendte AI-teknologi i mikrovirksomheder er text mining til analyse af tekst. Den kan fx bruges til at analysere kundehenvendelser og til at styre, hvordan de skal besvares.

Anvendelse af kunstig intelligens (AI) teknologi i mikrovirksomheder. 2023Kilde: Særkørsel fra Mikrovirksomheders aktiviteter 2023

AI-baseret procesautomatisering anvendes i 600 mikrovirksomheder

Andre AI-baserede teknologier, der anvendes i mikrovirksomhederne, inkluderer software robotter til procesautomatisering, machine learning til dataanalyse, konvertering af talesprog til computerkoder, billedgenkendelse og -analyse samt teknologier, der styrer autonome maskiner fx robotter. AI-baseret procesautomatisering anvendes i fire pct. af mikrovirksomhederne, som svarer til ca. 600 virksomheder. Omtrent samme andel bruger machine learning til dataanalyse. Kunstig intelligens teknologier, som sætter fx robotter i stand til bevægelse baseret på observationer af omgivelserne, anvendes i 1 pct. af mikrovirksomhederne.

Fire ud af ti mikrovirksomheder udfører dataanalyse

Dataanalyse refererer i denne undersøgelse til teknologier, teknikker eller software, der kan afdække mønstre og tendenser i data fra interne og eksterne kilder til brug for beslutningstagning i virksomheden. Knap hver fjerde mikrovirksomhed arbejder med dataanalyse udført af egne medarbejdere, mens hver femte køber dataanalyser udført af en ekstern virksomhed eller organisation.

Dataanalyse i mikrovirksomhederne. 2023Kilde: Særkørsel fra Mikrovirksomheders aktiviteter 2023

Stor forskel på brancher

Både anvendelsen af AI-baserede teknologier og dataanalyse er mest udbredt blandt mikrovirksomheder i branchen information og kommunikation og mindst udbredt i branchen bygge og anlæg. Mens syv ud af ti mikrovirksomheder udfører dataanalyse i branchen information og kommunikation er den tilsvarende andel to ud af ti i branchen bygge og anlæg. Forskellen er mere markant i forhold til anvendelsen af AI-baserede teknologier. Kunstig intelligens benyttes i 40 pct. af mikrovirksomhederne i branchen information og kommunikation og 3 pct. af virksomhederne i branchen bygge og anlæg.

En sammenligning med større virksomheder

Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og virksomhedens digitaliseringsniveau. Tidligere målinger bekræfter, at mikrovirksomheder generelt er på et lavere niveau end større virksomheder i forhold til den digitale omstilling. Det gælder bl.a. udbredelsen af digitale teknologier, it-sikkerhedsforanstaltninger og it-kompetencer, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:15.  Nye tal om større virksomheders (10+ ansatte) anvendelse af kunstig intelligens og dataanalyse er under udarbejdelse og offentliggøres den 5. september 2023 i statistikbanken www.statistikbanken.dk/itav19.

Andre indikatorer om digitalisering

Ud over anvendelsen af dataanalyse og kunstig intelligens baserede teknologier belyser undersøgelsen en række andre indikatorer vedr. den digitale omstilling i mikrovirksomheder. Undersøgelsen viser blandt andet, at sociale medier anvendes i 68 pct. af mikrovirksomhederne, cloud computing tjenester i 59 pct. og websalg i 34 pct. Se flere tal i tabellen nedenfor.

Tema om digitalisering

Danmarks Statistiks Tema Digitalisering har flere oplysninger om digitaliseringen i samfundet, herunder bl.a. om befolkningens online aktiviteter, internetkøb, misinformation og informationssikkerhed. Temasiden belyser desuden flere aspekter af den offentlige digitalisering, digitaliseringen af erhvervslivet og den digitale økonomi.

Digitalisering i mikrovirksomheder fordelt på brancher. 2023

 

Alle
 

Industri
 

Bygge og
anlæg

Handel og
transport

Information og kommunikation

Erhvervs
service

 

pct. af alle mikrovirksomheder

Internetadgang via fastnet

94

95

91

95

97

94

Bruger sociale medier

68

56

52

77

73

66

Køber cloud computing

59

61

47

55

92

69

Anvender kunstig intelligens

13

11

3

13

40

17

Anvender dataanalyse

37

36

19

39

69

41

Websalg via egen hjemmeside

28

19

8

44

29

16

Websalg via digitale markedsplatforme

7

5

1

12

4

4

Elektronisk salg via EDI

10

11

8

14

5

4

Elektronisk eller websalg

34

27

16

51

30

18

Kilde: ITAV10 og ITAV11 og særkørsel fra Mikrovirksomheders aktiviteter 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

18. august 2023 - Nr. 285

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er indsamlet under en nye undersøgelse af mikrovirksomheders aktiviteter. Statistikken opgør bl.a. udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af 1.645 virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 5-9 fuldtidsansatte. Der er modtaget i alt 1.521 gennemførte svar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation