Gå til sidens indhold

Antal af underretninger om børn og unge er steget

Underretninger om børn og unge 2022

Antallet af børn og unge, som kommunerne har modtaget en underretning om, har været stabilt i perioden 2019-2021, med mellem 77.300 og 79.000 børn og unge på landsplan hvert år. Det samme gør sig gældende for antallet af underretninger, der i samme periode har ligget mellem 136.200 og 138.200 i alt på landsplan. I 2022 er antallet af underretninger steget. Kommunerne har i 2022 modtaget 152.700 underretninger om lidt under 85.300 børn og unge. Det er en stigning på omkring 7.000 børn og unge, svarende til 9 pct. flere, sammenlignet med 2021.

Antal underretninger og antal børn og unge, der er underrettet om én eller flere gangeKilde: www.statistikbanken.dk/und1 og www.statistikbanken.dk/und2

Flere underretninger pr. barn eller ung

Tallene viser også, at der gennemsnitligt modtages flere underretninger pr. barn eller ung i 2022 sammenlignet med tidligere år. I 2022 er der gennemsnitligt modtaget 1,79 underretninger pr. barn eller ung, sammenlignet med højst 1,77 i perioden 2019-2021.

Stigende antal underretninger på tværs af alle underrettere

Alle typer af underrettere har sendt flere underretninger til kommunerne om børn og unge i 2022. De største procentvise stigninger ses hos underrettere fra skolerne, som har sendt mere end 18 pct. flere underretninger i 2022 end i 2021, samt foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre, som har sendt næsten 20 pct. flere underretninger i 2022 sammenlignet med året forinden.

I 2022 stod skolerne for næsten 21,0 pct. af det samlede antal underretninger sammenlignet med 19,6 pct. året forinden. Sundhedsvæsenet stod for 19,6 pct. i 2022 mod 19,3 pct. af underretningerne i 2021. Politi eller domstol stod for 12,5 pct. af underretningerne i 2022 sammenlignet med 13,1 pct. i 2021.

Procentvis udvikling i underretninger efter hvem der underretter. 2021 til 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/und1

Andelen af underretninger omhandlende piger stiger

I 2019 handlede 54 pct. af underretningerne om drenge. Denne andel er faldet til lidt under 51 pct. i 2022. Tilsvarende er andelen af underretninger der omhandler piger, steget med over 3 procentpoint i samme periode. Fra 2019 til 2022 har kommunerne modtaget næsten 19 pct. flere underretninger omhandlende piger, mens der er modtaget cirka 4 pct. flere underretninger omhandlende drenge.

Siden 2019 er der særligt sket en stigning i antallet af underretninger modtaget fra sundhedsvæsenet. Sammenlignet med 2019, sendte sundhedsvæsenet i 2022 cirka 7.100, svarende til 31 pct., flere underretninger. Denne stigning er forskellig hos hhv. drenge og piger. Mens antal underretninger fra sundhedsvæsenet om drenge er steget med 1.900, en stigning på 19 pct., er underretningerne fra sundhedsvæsenet om piger steget med 5.200, en stigning på 47 pct.

Antal underretninger fordelt på kategori 2019 og 2022

 

Drenge

Pige

 

2019

2022

2019

2022

 

Antal

Mellemkommunal underretninger eller anden kommunal

8.547

8.414

7.298

8.252

Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre

1.333

1.743

1.314

1.943

Andre

10.168

8.123

8.782

8.043

Skole

16.519

17.127

12.697

14.889

Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO

4.564

4.258

3.201

2.927

Sundhedsvæsenet

9.742

11.635

11.256

16.492

Sundhedsplejerske eller tandlæge

1.698

1.624

1.547

1.600

Politi eller domstol

10.001

11.343

6.097

7.753

Familie, barn selv eller bekendtskabskreds

5.045

5.176

4.791

5.332

Anonym

4.631

5.640

4.307

5.357

Anbringelsessted

577

724

573

872

Kilde: www.statistikbanken.dk/und1

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2023 - Nr. 181

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

En underretning er det skriftlige dokument, som en borger sender til kommunen, og som omhandler borgerens bekymring omkring et barn 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Statistikken omfatter data for 2015-2021 fra landets kommuner, der har indsendt og godkendt data om underretninger.  

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation