Gå til sidens indhold

Kun Hovedstaden havde fremgang i overnatninger

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2023

I de første 11 måneder af 2023 var der 38,3 mio. overnatninger på danske hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne - en stigning på 400.000 overnatninger sammenlignet med samme periode i 2022. Hele stigningen lå i Region Hovedstaden, der i perioden havde 13,7 mio. overnatninger på hoteller og campingpladser mv. - en stigning på 1,2 mio. overnatninger sammenlignet med samme periode i 2022. De øvrige fire regioner havde alle små fald i antallet af overnatninger.

Overnatninger i de fem regioner fordelt på type. Januar-november 2022-2023.Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Flere ferieovernatninger i november over de seneste 20 år

På hoteller og feriecentre var der i november 2023 samlet 1,7 mio. overnatninger. I løbet af de seneste 20 år er antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre i november steget med 730.000, svarende til en stigning på 76 pct. Stigningen er primært båret af en fremgang i ferieovernatninger, der er mere end fordoblet over de 20 år. Overnatninger med forretning som formål er steget med 40 pct.  

Overnatninger på hoteller og feriecentre. November 2004-2023.Kilde: www.statistikbanken.dk/hotel7

Overnatninger, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1977,1

1983,3

0

37927,8

38344,8

1

Heraf danske

1359,0

1359,3

0

24522,1

23795,1

-3

Øst for Storebælt

1097,9

1125,5

3

15937,0

17082,6

7

Vest for Storebælt

879,3

857,8

-2

21990,8

21262,2

-3

Hoteller mv.

1407,3

1415,4

1

17279,6

17923,9

4

Heraf danske

929,8

927,9

0

10926,0

10825,3

-1

Øst for Storebælt

852,9

879,6

3

10223,7

11109,6

9

Vest for Storebælt

554,3

535,8

-3

7055,9

6814,3

-3

Feriecentre

260,9

262,8

1

4450,1

4617,7

4

Heraf danske

227,3

232,9

2

3199,0

3247,9

2

Øst for Storebælt

61,5

57,3

-7

967,5

1018,0

5

Vest for Storebælt

199,4

205,5

3

3482,6

3599,7

3

Campingpladser

128,3

125,7

-2

12631,4

12076,8

-4

Heraf danske

107,8

106,7

-1

8581,2

7921,6

-8

Øst for Storebælt

42,3

47,3

12

2695,2

2646,0

-2

Vest for Storebælt

86,0

78,4

-9

9936,2

9430,8

-5

Vandrerhjem

180,7

179,3

-1

2391,1

2605,2

9

Heraf danske

94,1

91,8

-2

1249,7

1245,5

0

Øst for Storebælt

141,1

141,2

0

1702,3

1960,9

15

Vest for Storebælt

39,6

38,0

-4

688,8

644,3

-6

Lystbådehavne

1175,6

1121,2

-5

Heraf danske

566,2

554,6

-2

Øst for Storebælt

348,3

348,1

0

Vest for Storebælt

827,4

773,1

-7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Lille stigning i den sæsonkorrigerede opgørelse

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, var der i november 2023 en stigning på 1 pct. i det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i forhold til oktober 2023. Samlet for perioden september-november var der en stigning på 1,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2023

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

Sept.-nov./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

1.000

 

pct.

I alt

3255,3

3141,5

3228,5

3294,8

3229,8

3261,7

 

1,7

1,0

Hoteller

1574,5

1547,5

1621,2

1638,7

1614,9

1625,5

 

2,9

0,7

Feriecentre

393,1

398,1

394,5

407,7

398,0

395,0

 

1,3

-0,7

Camping

1056,7

961,6

977,3

1016,3

986,7

1019,4

 

0,9

3,3

Vandrerhjem

231,1

234,4

235,5

232,2

230,3

221,8

 

-2,4

-3,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2024 - Nr. 11

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation