Gå til sidens indhold

Halvdelen af overnatningerne i august var danske

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. august 2023

I august var der i faktiske tal 6,0 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne - et fald på 180.000 overnatninger sammenlignet med august sidste år. Antallet af augustovernatninger var trods nedgangen på et højt niveau og er kun overgået i 2022. Nedgangen skyldes et fald i danske overnatninger på 260.000, hvorimod de udenlandske overnatninger steg med 80.000 i forhold til august 2022, og kom op på 3,0 mio. Der har ikke tidligere været så mange udenlandske overnatninger i en august måned. Stigningen i de udenlandske overnatninger betød, at næsten halvdelen af overnatningerne i august var fra udlandet. Det er 20 år siden, at de udenlandske overnatninger i august har udgjort så stor en andel.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem og i lystbådehavne. AugustKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Fald i overnatningerne i sommermånederne

I sommermånederne - juni, juli og august - var der samlet 18,1 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne. Antallet af overnatninger i sommermånederne er kun overgået i 2022, hvor der var 860.000 flere overnatninger. Campingpladserne stod for det største fald med 590.000 færre overnatninger end i samme periode sidste år. Vandrerhjemmene var eneste overnatningsform, der havde fremgang i overnatningerne i alle tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

6168,5

5993,2

-3

29858,7

30149,9

1

Heraf danske

3294,6

3037,5

-8

19112,3

18448,3

-3

Øst for Storebælt

2385,9

2429,8

2

11983,3

12957,0

8

Vest for Storebælt

3782,6

3563,4

-6

17875,4

17192,9

-4

Hoteller mv.

2299,2

2292,7

0

12501,7

13069,4

5

Heraf danske

1327,1

1251,4

-6

7814,5

7740,7

-1

Øst for Storebælt

1373,1

1430,9

4

7331,0

8092,1

10

Vest for Storebælt

926,1

861,8

-7

5170,8

4977,3

-4

Feriecentre

626,8

640,9

2

3355,6

3524,1

5

Heraf danske

300,4

298,2

-1

2324,6

2392,1

3

Øst for Storebælt

127,6

141,6

11

738,3

796,4

8

Vest for Storebælt

499,3

499,2

0

2617,3

2727,7

4

Campingpladser

2617,9

2453,9

-6

11171,1

10630,8

-5

Heraf danske

1402,6

1240,4

-12

7553,0

6935,1

-8

Øst for Storebælt

566,2

532,9

-6

2373,5

2315,2

-2

Vest for Storebælt

2051,8

1921,0

-6

8797,6

8315,6

-5

Vandrerhjem

333,3

339,6

2

1727,1

1922,5

11

Heraf danske

140,9

137,2

-3

886,9

890,2

0

Øst for Storebælt

233,7

245,3

5

1210,6

1435,8

19

Vest for Storebælt

99,5

94,3

-5

516,5

486,6

-6

Lystbådehavne

291,3

266,1

-9

1103,1

1003,2

-9

Heraf danske

123,6

110,3

-11

533,3

490,3

-8

Øst for Storebælt

85,3

79,1

-7

330,0

317,5

-4

Vest for Storebælt

206,0

187,0

-9

773,1

685,8

-11

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning i den sæsonkorrigerede opgørelse

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, var der i august 2023 en stigning på 2,7 pct. i det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i forhold til juli 2023. Set over perioden juni-august var der et fald på 2,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2023

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

August

 

Juni-aug./
mar.-maj.

Aug./
juli

 

1.000

 

pct.

I alt

3265,3

3278,1

3287,2

3235,9

3157,2

3244,0

 

-2,0

2,7

Hoteller

1590,2

1607,8

1576,6

1575,5

1551,1

1607,4

 

-0,9

3,6

Feriecentre

411,9

411,1

412,1

392,7

397,8

397,5

 

-3,8

-0,1

Camping

1027,2

1021,0

1076,5

1035,5

968,4

995,7

 

-4,0

2,8

Vandrerhjem

236,0

238,2

222,1

232,2

239,9

243,4

 

2,8

1,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2023 - Nr. 350

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation