Gå til sidens indhold

Fald i den offentlige finansielle nettoformue

Offentlig saldo
6,7 mia. kr.
4. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
534,9 mia. kr.
4. kvt. 2023
-19,6 mia. kr.
3. kvt. til 4. kvt. 2023

Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2023

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 19,6 mia. kr. i fjerde kvartal 2023. Dermed udgjorde nettoformuen 534,9 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Faldet skyldes hovedsageligt omvurderinger på udestående statsobligationer for 35,9 mia. kr. Omvendt var et offentligt overskud på 6,7 mia. kr. med til at mindske faldet i nettoformuen. I løbet af 2023 steg nettoformuen med 34,2 mia. kr. Stigningen kan hovedsageligt tilskrives et samlet offentligt overskud på 87,1 mia. kr. i 2023, hvorimod nettoformuen blev forringet med 53,9 mia. kr. som følge af kursfald i Ørsted A/S.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

Offentligt overskud i 4. kvt.

I fjerde kvartal 2023 var der et overskud på de offentlige finanser på 6,7 mia. kr., hvilket er 19,0 mia. kr. lavere end i tredje kvartal. De samlede udgifter var 349,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 29,3 mia. kr. i forhold til tredje kvartal 2023. Ligeledes steg de samlede indtægter fra 346,1 mia. kr. til 356,4 mia. kr. i fjerde kvartal 2023.

En del af årsagen til det mindre overskud i den offentlige saldo i fjerde kvartal kan tilskrives en kapitaloverførsel på 12,6 mia. kr. til udlandet. Denne udgift er primært resultatet af en donation til Ukraine.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

ØMU-gælden falder

ØMU-gælden faldt med 28,7 mia. kr. i fjerde kvartal 2023 til 816,2 mia. kr. Dermed udgjorde ØMU-gælden 29,2 pct. af BNP ved udgangen af 2023. Faldet i ØMU-gælden kan primært tilskrives nedbringelse af statens udestående gældsværdipapirer på 28,5 mia. kr.

ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse for offentlig forvaltning og service opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i statistikdokumentationen for Offentligt underskud og gæld i EU-landene.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i pct. af BNPKilde: www.statistikbanken.dk/edp5

Revisioner

Den offentlige saldo i første, andet og tredje kvartal 2023 er blevet opjusteret med hhv. 2,5, 1,9 og 4,4 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet nu opgjort til hhv. 28,3, 26,5 og 25,7 mia. kr. Revisionen skyldes primært en opjustering af de personlige indkomstskatter på hhv. 3,4, 3,4 og 3,8 mia. kr. siden sidste offentliggørelse.

Offentlig saldo
6,7 mia. kr.
4. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
534,9 mia. kr.
4. kvt. 2023
-19,6 mia. kr.
3. kvt. til 4. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2024 - Nr. 87

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. juni 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation