Gå til sidens indhold

Offentligt overskud på 21,3 mia. kr. i 3. kvt. 2023

Offentlig saldo
21,3 mia. kr.
3. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
521,9 mia. kr.
3. kvt. 2023
-24,4 mia. kr.
2. kvt. 2023 til 3. kvt. 2023

Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2023

I tredje kvartal 2023 var der et overskud på de offentlige finanser på 21,3 mia. kr., hvilket er 3,3 mia. kr. lavere end i andet kvartal 2023. De offentlige udgifter var samlet set på 316,3 mia. kr. i tredje kvartal. De største udgiftsposter var indkomstoverførsler til husholdningerne med 99,0 mia. kr. og aflønning af ansatte med 97,7 mia. kr. De offentlige indtægter udgjorde 337,6 mia. kr. i tredje kvartal. Indtægterne fra de personlige indkomstskatter og pensionsafkastskatten er ved denne offentliggørelse baseret på Økonomiministeriets seneste Økonomisk Redegørelse.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

Fald i den finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 24,4 mia. kr. i tredje kvartal 2023. Nettoformuen udgjorde dermed 521,9 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Faldet i den finansielle nettoformue kan hovedsageligt tilskrives et kursfald på 57,6 mia. kr. i statens beholdning af børsnoterede aktier. Omvendt var omvurderinger på lange gældsudstedelser samt det offentlige overskud på 21,3 mia. kr. med til at mindske faldet i nettoformuen.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

ØMU-gælden falder

ØMU-gælden faldt med 16,3 mia. kr. til 841,6 mia. kr. i tredje kvartal 2023. ØMU-gælden udgjorde hermed 30,0 pct. af BNP ved udgangen af tredje kvartal 2023. Faldet i ØMU-gælden kan primært tilskrives statens afhændelse af skatkammerbeviser, samt kommuner og regioners nedbringelse af korte lån. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse for offentlig forvaltning og service opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i statistikdokumentationen for Offentligt underskud og gæld i EU-landene.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i pct. af BNPKilde: www.statistikbanken.dk/edp5

Revisioner siden sidste offentliggørelse

Den offentlige saldo i første og andet kvartal 2023 er blevet opjusteret med hhv. 2,0 og 1,3 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet i første og andet kvartal nu opgjort til 25,7 og 24,6 mia. kr. mod 23,7 og 23,3 mia. kr. ved sidste offentliggørelse.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med månedlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte.

Opgørelse af minkerstatnings- og kompensationsordninger

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Offentlig saldo
21,3 mia. kr.
3. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
521,9 mia. kr.
3. kvt. 2023
-24,4 mia. kr.
2. kvt. 2023 til 3. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2023 - Nr. 441

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. marts 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation