Gå til sidens indhold

Offentligt overskud på 23,3 mia. kr. i 2. kvt. 2023

Offentlig saldo
23,3 mia. kr.
2. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
557,8 mia. kr.
2. kvt. 2023
+15,0 mia. kr.
1. kvt. 2023 til 2. kvt. 2023

Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 var der et overskud på de offentlige finanser på 23,3 mia. kr., hvilket er 0,4 mia. kr. lavere end i første kvartal 2023. De offentlige udgifter var samlet set på 322,0 mia. kr. i andet kvartal. De største udgiftsposter var aflønning af ansatte med 100,5 mia. kr. og indkomstoverførsler til husholdningerne med 99,3 mia. kr. De offentlige indtægter udgjorde 345,3 mia. kr. i andet kvartal. Indtægterne fra de personlige indkomstskatter samt selskabs- og pensionsafkastskatten er ved denne offentliggørelse baseret på Økonomiministeriets seneste Økonomisk Redegørelse.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

Den finansielle nettoformue stiger

Den offentlige finansielle nettoformue udgjorde 557,8 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2023. Nettoformuen er dermed steget med 15,0 mia. kr. siden sidste kvartal. Stigningen kan tilskrives et offentligt overskud på 23,3 mia. kr. og omvurderinger af statens beholdning af børsnoterede aktier. Omvendt var omvurderinger på gældsudstedelser samt andre mængdemæssige ændringer af finansielle aktiver med til at mindske stigningen i nettoformuen.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

ØMU-gælden stiger

ØMU-gælden steg med 14,5 mia. kr. til 857,8 mia. kr. i andet kvartal 2023. Dermed udgjorde ØMU-gælden 30,8 pct. af BNP ved udgangen af kvartalet. Stigningen skyldes hovedsageligt en forøgelse af statens gældsudstedelser samt en stigning i kommunernes og regionernes kortfristede lån. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse for offentlig forvaltning og service opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i statistikdokumentationen for Offentligt underskud og gæld i EU-landene.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i pct. af BNPKilde: www.statistikbanken.dk/edp5

Revisioner siden sidste offentliggørelse

Den offentlige saldo i første kvartal 2023 er blevet opjusteret med 4,2 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet i første kvartal 2023 nu opgjort til 23,7 mia. kr. mod 19,5 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen kan forklares ved en opjustering af de personlige indkomstskatter med 5,4 mia. kr.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med månedlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte.

Opgørelse af minkerstatnings- og kompensationsordninger

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Offentlig saldo
23,3 mia. kr.
2. kvt. 2023
Offentlig finansiel nettoformue
557,8 mia. kr.
2. kvt. 2023
+15,0 mia. kr.
1. kvt. 2023 til 2. kvt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2023 - Nr. 332

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation