Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt i december

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,0 %
november 2023 - december 2023

Detailomsætningsindeks december 2023

Ændret 30. april 2024 kl. 08:00

Tallene i denne artikel er ikke retvisende. I forbindelse med offentliggørelsen d. 30. april 2024 af tal for marts 2024 er der indarbejdet større datarettelser for perioden juli 2023-februar 2024. Rettelserne skyldes, at der i statistikken tidligere har indgået fejlbehæftede tal fra en større dansk detailvirksomhed. Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2024:121

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Detailomsætningsindekset for december 2023 var samlet set 1,0 pct. lavere end i november, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Udviklingen afspejler et fald i alle varegrupper. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt mest med 1,2 pct., mens salget i varegrupperne beklædning mv. og andre forbrugsvarer i begge tilfælde faldt med 0,9 pct. Samlet set var detailsalget i fjerde kvartal 2023 4,4 pct. højere end i tredje kvartal, hvilket skyldes, at der før december var fremgang fire måneder i træk.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af andre forbrugsvarer løftede julehandlen op i forhold til 2022

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg i december 2023 4,5 pct. højere end i samme måned i 2022. Stigningen skyldes primært, at salget af andre forbrugsvarer i december 2023 var 8,9 pct. højere end i december 2022. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg 1,8 pct., mens salget af beklædning mv. var 5,5 pct. lavere end i december 2022.

Det samlede detailsalg faldt lidt i 2023

Korrigeret for prisudvikling var detailsalget af andre forbrugsvarer i hele 2023 1,7 pct. højere end i hele 2022, hvilket ikke kunne opveje de negative udviklinger i varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv., hvor salget i 2023 var hhv. 2,8 pct. og 5,0 pct. lavere end i 2022. Resultatet var, at mængdeindekset for detailsalget samlet set var 0,9 pct. lavere i 2023 end i 2022. Udviklingen skal ses i lyset af, at detailsalget var på et højt niveau i starten af 2022, hvorefter det faldt i løbet af året. I 2023 fortsatte salget på et relativt lavt niveau, indtil der kom fire måneder med fremgang fra august til november. Selvom det månedlige salg i slutningen af 2023 således var betydeligt højere end i slutningen af 2022, var fremgangen dog ikke nok til, at 2023 samlet set var på niveau med 2022.

Mængdeindeks for varegrupper i detailhandlen, udvikling fra 2022 til 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152

Revisioner siden seneste offentliggørelse

I seneste offentliggørelse steg detailomsætningsindekset 1,0 pct. i november. I denne måned revideres stigningen i november til 0,8 pct., mens stigningen i oktober er uændret.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2023

 

2023

 

Jul.
 

Aug.
 

Sep.
 

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Jul.
-sept.

Okt.
-dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,5

105,4

107,9

109,4

110,3

109,1

 

105,0

109,6

Fødevarer og andre dagligvarer

89,2

95,4

93,0

94,7

96,4

95,3

 

92,5

95,5

Beklædning mv.

99,7

101,0

99,0

101,3

100,2

99,3

 

99,9

100,2

Andre forbrugsvarer

114,9

117,0

125,6

126,6

127,0

125,9

 

119,1

126,5

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-4,0

3,9

2,4

1,4

0,8

-1,0

 

-0,3

4,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-7,6

7,0

-2,5

1,8

1,8

-1,2

 

-3,5

3,2

Beklædning mv.

-3,6

1,4

-2,0

2,3

-1,1

-0,9

 

-1,6

0,3

Andre forbrugsvarer

-1,0

1,8

7,4

0,8

0,4

-0,9

 

2,8

6,2

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2022

2023

 

2022

2023

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Okt.
 

Nov.*
 

dec.*
 

 

Okt.
-dec.

Okt.
-dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,9

112,0

121,3

105,7

118,8

126,8

 

111,7

117,1

Fødevarer og andre dagligvarer

94,9

93,8

105,8

92,3

95,2

107,7

 

98,1

98,4

Beklædning mv.

102,4

115,8

134,3

100,5

110,7

126,9

 

117,5

112,7

Andre forbrugsvarer

109,1

130,3

134,7

121,0

145,4

146,8

 

124,7

137,7

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-10,1

-7,3

-7,6

3,8

6,1

4,5

 

-8,3

4,8

Fødevarer og andre dagligvarer

-6,2

-5,8

-7,2

-2,8

1,6

1,8

 

-6,5

0,3

Beklædning mv.

-19,3

-1,8

0,6

-1,8

-4,3

-5,5

 

-6,8

-4,0

Andre forbrugsvarer

-11,4

-9,4

-9,5

10,9

11,6

8,9

 

-10,0

10,4

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,0 %
november 2023 - december 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2024 - Nr. 23

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation