Gå til sidens indhold

Detailhandlen steg for fjerde måned i træk

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
1,0 %
oktober 2023 - november 2023

Detailomsætningsindeks november 2023

Ændret 30. april 2024 kl. 08:00

Tallene i denne artikel er ikke retvisende. I forbindelse med offentliggørelsen d. 30. april 2024 af tal for marts 2024 er der indarbejdet større datarettelser for perioden juli 2023-februar 2024. Rettelserne skyldes, at der i statistikken tidligere har indgået fejlbehæftede tal fra en større dansk detailvirksomhed. Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2024:121

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Det samlede detailomsætningsindeks steg i november med 1,0 pct. i forhold til oktober, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det var fjerde måned i træk, at det samlede detailsalg steg, og stigningen i november gjaldt alle varegrupper. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg mest med 1,8 pct., mens salget af andre forbrugsvarer og beklædning mv. steg med hhv. 0,5 pct. og 0,1 pct. Samlet set var detailsalget i perioden september-november 4,9 pct. højere end i de foregående tre måneder juni-august.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af andre forbrugsvarer fortsat højere end sidste år

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg i november 2023 6,3 pct. højere end i samme måned i 2022. Stigningen skyldes primært, at salget af andre forbrugsvarer i november 2023 var 12,2 pct. højere end i november 2022. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg 1,5 pct., mens beklædning mv. lå 5,3 pct. lavere end i november 2022.

Salget af andre forbrugsvarer trækker detailhandlen op

Mængdeindekset for detailhandlen i alt for november 2023 lå 3,5 pct. over gennemsnittet, når man sammenligner med november de foregående fem år (2018-2022). Her gælder det også, at andre forbrugsvarer trækker den samlede detailhandel i positiv retning, da salget i den varegruppe i november 2023 lå 9,3 pct. over gennemsnittet for de seneste fem år. Den markante stigning i salget af andre forbrugsvarer skyldes bl.a. fremgang i forretningerne, der sælger husholdningsudstyr (se Den tidlige julehandel tyder på hårde pakker under juletræet i år) og fremgang i brancherne for internetbutikker.

Mængdeindeks for varegrupper i detailhandlen for november 2023 sammenlignet med gennemsnit (2018-2022)Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152

Revision siden seneste offentliggørelse

I seneste offentliggørelse steg detailomsætningsindekset 0,3 pct. i oktober, mens det steg 0,4 pct. i september. I denne måned revideres stigningen i oktober til 1,4 pct., mens stigningen i september revideres til 2,4 pct. I begge tilfælde er der tale om usædvanligt store revisioner. Der er stort set ingen revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal, og revisionerne skyldes derfor nærmest udelukkende de beregninger, der foretages i forbindelse med sæsonkorrektion. I de beregninger indgår bl.a. en forudsigelse af salget de kommende måneder. For varegruppen andre forbrugsvarer var det faktiske salg i november 2023 noget højere, end tidligere forudset af sæsonkorrektionsmodellen, og det giver i dette tilfælde anledning til betydelige justeringer af de sæsonkorrigerede tal tilbage i tid for netop den varegruppe.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2023

 

2023

 

Jun.
 

Jul.
 

Aug.
 

Sep.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Jun.
-aug.

Sept.
-nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,8

101,5

105,4

108,0

109,5

110,6

 

104,2

109,3

Fødevarer og andre dagligvarer

96,5

89,1

95,3

92,9

94,5

96,2

 

93,6

94,6

Beklædning mv.

103,6

99,3

101,1

98,8

101,6

101,7

 

101,3

100,7

Andre forbrugsvarer

116,1

115,0

117,0

125,8

126,9

127,6

 

116,0

126,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

1,2

-4,1

3,9

2,4

1,4

1,0

 

-0,3

4,9

Fødevarer og andre dagligvarer

0,8

-7,6

6,9

-2,5

1,7

1,8

 

-1,4

1,0

Beklædning mv.

3,4

-4,2

1,9

-2,2

2,8

0,1

 

0,4

-0,6

Andre forbrugsvarer

1,1

-1,0

1,8

7,5

0,9

0,5

 

0,5

9,3

Anm.:*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2022

2023

 

2022

2023

 

Sep.
 

Okt.
 

Nov.
 

Sep.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Sept.
-nov.

Sept.
nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

101,1

101,9

112,0

102,8

105,8

119,0

 

105,0

109,2

Fødevarer og andre dagligvarer

92,0

94,9

93,8

89,7

92,2

95,2

 

93,6

92,3

Beklædning mv.

103,1

102,4

115,8

94,3

100,5

109,7

 

107,1

101,5

Andre forbrugsvarer

110,3

109,1

130,3

118,4

121,2

146,1

 

116,6

128,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-5,2

-10,1

-7,3

1,6

3,8

6,3

 

-7,6

4,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-4,3

-6,2

-5,8

-2,6

-2,9

1,5

 

-5,5

-1,3

Beklædning mv.

-7,2

-19,3

-1,8

-8,5

-1,9

-5,3

 

-9,7

-5,2

Andre forbrugsvarer

-5,6

-11,4

-9,4

7,4

11,1

12,2

 

-8,8

10,3

Anm.:*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
1,0 %
oktober 2023 - november 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2023 - Nr. 447

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation