Gå til sidens indhold

Eksporten steg, mens importen faldt i november

Betalingsbalance og udenrigshandel november 2023

I november steg den samlede eksport af varer og tjenester med 1,0 pct. til 164 mia. kr. Den samlede import faldt med 4,5 pct. til 137 mia. kr. Den samlede eksport er steget med 1,9 pct. henover de seneste tre måneder, mens importen er steget 3,8 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Overskuddet på betalingsbalancen steg i november

I november lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 30,5 mia. kr., hvilket er 10,2 mia. kr. højere end i oktober. Stigningen skyldes både en højere eksport samt en lavere import, hvilket især har øget overskuddet på tjenesterne og varer, der ikke krydser den danske grænse.

Fra januar-november 2023 lå overskuddet på 276 mia. kr., hvilket er 65,5 mia. kr. lavere end i samme periode året før. Mens overskuddet på tjenester er faldet med 168 mia. kr., er overskuddet på varerne steget 122 mia. kr. For varer, der ikke krydser den danske grænse, er overskuddet steget med næsten 70 mia. kr., hvilket især skyldes en stigning i eksporten af varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, mens importen af bunkring og proviantering er faldet.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 1,3 mia. kr. for januar til oktober 2023 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne er nedjusteret med 5,0 mia. kr., mens udgifterne er nedjusteret med 6,3 mia. kr. Det skyldes ændringer som følge af ny viden fra virksomhederne og den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2023

Udvikling

Januar-november

 

Okt.

Nov.

Nov.1

3 mdr.2

2022

2023

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

20,3

30,5

..

..

341,3

275,8

Indtægter

191,0

193,4

1,3

2,1

2099,0

2052,6

Udgifter

170,7

162,9

-4,5

3,6

1757,8

1776,8

Varer og tjenester

18,1

26,2

..

..

289,0

243,1

Eksport

161,9

163,5

1,0

1,9

1819,7

1744,7

 Import

143,8

137,3

-4,5

3,8

1530,6

1501,6

Varer

15,7

19,3

..

..

69,9

191,8

Eksport

97,7

97,5

-0,2

1,2

956,1

1037,7

Import

82,0

78,2

-4,7

3,3

886,2

845,9

Varer som krydser dansk grænse

2,8

3,6

..

..

3,4

55,9

Eksport

77,0

74,5

-3,3

-0,6

798,6

825,9

Import

74,2

70,8

-4,5

2,3

795,2

770,0

Varer som ikke krydser dansk grænse

12,8

15,7

..

..

66,6

135,9

Eksport

20,7

23,1

11,6

7,9

157,5

211,8

Import

7,8

7,4

-5,9

14,2

91,0

75,9

Tjenester

2,4

6,9

..

..

219,1

51,3

Eksport

64,2

66,0

2,8

3,2

863,5

707,0

Import

61,8

59,1

-4,2

4,5

644,4

655,8

Indkomst

4,3

6,7

..

..

80,8

60,0

Indtægter

25,4

26,5

4,6

3,6

246,8

270,8

Udgifter

21,1

19,9

-5,7

3,8

166,1

210,9

Løbende overførsler

-2,1

-2,3

..

..

-28,5

-27,2

Indtægter

3,7

3,4

-9,2

-2,0

32,5

37,1

Udgifter

5,8

5,7

-1,7

-2,5

61,1

64,3

Kapitaloverførsler mv.

0,3

0,3

..

..

3,6

3,5

Fordringserhvervelse, netto

20,7

30,9

..

..

344,9

279,3

1November 2023 i forhold til oktober 2023.
2September-november 2023 i forhold til juni-august 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning (IPO) udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2024 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation