Gå til sidens indhold

Eksporten steg i oktober

Betalingsbalance og udenrigshandel oktober 2023

I oktober steg den samlede eksport af varer og tjenester med 4,3 pct. til 163 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,6 pct. til 145 mia. kr. Den samlede eksport er steget med 0,7 pct. henover de seneste tre måneder, mens importen er steget 4,5 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Brændsler og medicinalvarer trækker eksporten op

I oktober steg eksporten af varer med 5,6 pct. som følge af stigninger på både varer der krydser grænsen samt varer, der ikke krydser grænsen. For varer, der krydser grænsen, var der især tale om stigninger på medicinalvarer, brændsler og maskiner, mens der for varer, der ikke krydser grænsen, var en stigning på varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet.  Fra januar til oktober 2023 steg eksporten af varer 9,0 pct. i forhold til samme periode sidste år, også her var det især medicinalvarer og brændsler som steg samt varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet.

Eksporten af tjenester steg 2,3 pct. i oktober især som følge af en stigning i søtransporttjenester. Fra januar til oktober 2023 faldt eksporten af tjenester 18,2 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Overskuddet på betalingsbalancen steg i oktober

I oktober lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 18,9 mia. kr., hvilket er 6,9 mia. kr. højere end i september. Stigningen skyldes en højere eksport, hvilket især har øget overskuddet på varerne. Samtidig er der et fald i importen, som i september var påvirket af et patentkøb.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 4,4 mia. kr. for januar til september 2023 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne er opjusteret med 0,7 mia. kr., mens udgifterne er opjusteret med 5,1 mia. kr. Det skyldes ændringer som følge af ny viden fra virksomhederne og den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2023

Udvikling

Januar-oktober

 

Sept.

Okt.

Okt.1

3 mdr.2

2022

2023

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

12,0

18,9

..

..

318,4

236,8

Indtægter

185,7

191,4

3,1

1,3

1900,2

1860,8

Udgifter

173,7

172,5

-0,7

4,8

1581,7

1624,0

Varer og tjenester

8,3

17,3

..

..

276,5

214,2

Eksport

155,9

162,6

4,3

0,7

1649,2

1583,1

 Import

147,6

145,2

-1,6

4,5

1372,7

1368,9

Varer

11,4

14,8

..

..

54,4

169,8

Eksport

93,0

98,2

5,6

1,9

859,8

937,1

Import

81,6

83,4

2,2

4,6

805,4

767,3

Varer som krydser dansk grænse

0,7

2,3

..

..

-1,9

51,4

Eksport

74,0

77,9

5,2

1,2

719,8

750,2

Import

73,4

75,6

3,0

3,5

721,7

698,7

Varer som ikke krydser dansk grænse

10,7

12,5

..

..

56,2

118,4

Eksport

18,9

20,3

7,1

4,5

140,0

186,9

Import

8,2

7,8

-5,3

17,1

83,8

68,5

Tjenester

-3,0

2,5

..

..

222,2

44,3

Eksport

63,0

64,4

2,3

-1,2

789,4

646,0

Import

66,0

61,9

-6,3

4,4

567,3

601,7

Indkomst

6,7

3,4

..

..

69,2

48,1

Indtægter

26,8

24,8

-7,5

4,7

222,0

243,9

Udgifter

20,1

21,4

6,1

7,8

152,8

195,9

Løbende overførsler

-3,1

-1,9

..

..

-27,2

-25,4

Indtægter

2,9

4,0

38,0

4,9

29,0

33,8

Udgifter

6,0

5,9

-1,8

2,2

56,2

59,2

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,3

..

..

3,3

3,1

Fordringserhvervelse, netto

12,3

19,3

..

..

321,8

239,9

1 Oktober 2023 i forhold til september 2023.
2 August-oktober 2023 i forhold til maj-juli 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning (IPO) udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2023 - Nr. 417

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation