Gå til sidens indhold

Patentkøb trak importen op i september

Betalingsbalance og udenrigshandel september 2023

I september faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 0,8 pct. til 156 mia. kr. Den samlede import steg med 6,7 pct. til 150 mia. kr., bl.a. som følge af et køb af et patent. Den samlede eksport er steget med 0,4 pct. henover de seneste tre måneder, mens importen er steget 6,0 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Fald i overskuddet på betalingsbalancen

I september lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 10,7 mia. kr., hvilket er 10,4 mia. kr. lavere end i august. Faldet skyldes et mindre overskud på varerne og et underskud på tjenesterne, bl.a. som følge af patentkøbet. Faldet i overskuddet på varerne skyldes især, at der i september var et underskud på handlen med varer, der krydser grænsen, som følge af et fald i eksporten af bl.a. medicinalvarer samt en stigning i importen af vindmølledele.

Fra januar til september 2023 lå overskuddet på varer og tjenester på 195 mia. kr., hvilket er 57 mia. kr. lavere end samme periode sidste år. Faldet skyldes primært, at overskuddet på tjenestehandlen er faldet, mens overskuddet på varerne er steget for såvel varer, der krydser grænsen, som varer, der ikke krydser grænsen.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Fald i mængderne på eksport af varer, der krydser grænsen

For varer, der krydser grænsen, kan udviklingen opgøres i såvel priser som mængder. Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer, mens kvantumindekset viser den ændring i værdien, der skyldes mængdeændringerne. For eksporten af varer steg priserne kraftigt i de første kvartaler af 2022, hvorefter de har været faldende det seneste år. I september er både priserne og mængderne faldet for eksporten.

Indeks for udenrigshandel med varer, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uhixm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 0,6 mia. kr. for januar til august 2023 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne er nedjusteret med 11,9 mia. kr., mens udgifterne er nedjusteret med 12,6 mia. kr. Det skyldes ændringer som følge af den løbende kvalitetssikring og en fejl i beregningen af finansielle tjenester, der også påvirker formueindkomsten.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2023

Udvikling

Januar-september

 

August

September

September1

3 mdr.2

2022

2023

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

21,1

10,7

..

..

284,1

215,0

Indtægter

186,7

185,3

-0,8

1,2

1705,1

1664,6

Udgifter

165,7

174,6

5,4

6,4

1421,0

1449,6

Varer og tjenester

16,8

6,2

..

..

252,7

195,5

Eksport

157,3

156,0

-0,8

0,4

1482,2

1416,1

 Import

140,4

149,8

6,7

6,0

1229,5

1220,6

Varer

16,1

9,9

..

..

49,5

153,3

Eksport

95,7

93,3

-2,5

3,4

771,1

836,1

Import

79,6

83,4

4,8

5,9

721,6

682,8

Varer som krydser dansk grænse

3,1

-1,3

..

..

-0,8

44,1

Eksport

75,7

73,9

-2,3

2,6

645,2

666,4

Import

72,5

75,2

3,7

5,7

645,9

622,4

Varer som ikke krydser dansk grænse

13,0

11,2

..

..

50,3

109,2

Eksport

20,0

19,4

-3,1

6,2

126,0

169,6

Import

7,0

8,2

16,1

8,3

75,7

60,4

Tjenester

0,7

-3,7

..

..

203,2

42,2

Eksport

61,6

62,7

1,9

-3,7

711,1

580,0

Import

60,9

66,4

9,2

6,0

507,8

537,8

Indkomst

6,4

7,0

..

..

57,0

39,3

Indtægter

26

26,3

0,9

5,2

197,3

217,8

Udgifter

19,6

19,3

-1,5

10,8

140,3

178,6

Løbende overførsler

-2,2

-2,5

..

..

-25,7

-19,8

Indtægter

3,4

3,0

-13,1

9,1

25,6

30,7

Udgifter

5,6

5,5

-2,9

2,7

51,3

50,5

Kapitaloverførsler mv.

0,0

0,0

..

..

3,0

0,5

Fordringserhvervelse, netto

21,1

10,7

..

..

287,1

215,5

1 September 2023 i forhold til august 2023.
2 Juli-september 2023 i forhold til april-juni 2023.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning (IPO) udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. IPO omfatter indberetninger for produktionssteder i industrien, mens betalingsbalancen omfatter varehandel på tværs af alle brancher. Endvidere omfatter IPO varer, der er produceret af virksomheden selv, mens vareeksport i betalingsbalancen også omfatter videresalg. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2023 - Nr. 374

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation