Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen endte 2023 med en stigning

Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvt. 2023

Antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg steg i fjerde kvartal 2023 til 195.900, hvilket er rekordhøjt. Det er en stigning på 0,6 pct. i forhold til tredje kvartal 2023, hvor der var 194.700 beskæftigede. Set i forhold til fjerde kvartal 2022 er der tale om en stigning på 1,6 pct. Antallet af ansatte hos anlægsentreprenører steg med 1,6 pct. fra 18.800 i tredje kvartal 2023 til 19.100 i fjerde kvartal 2023. Sammenlignes i stedet med fjerde kvartal 2022, er antallet steget fra 18.100, svarende til en stigning på 10,0 pct. Det største relative fald fra tredje til fjerde kvartal 2023 var hos maler- og glarmestervirksomheder, hvor antallet af beskæftigede faldt med 1,0 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Flere ansatte på kontorerne

Den samlede stigning i antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg var på 1.215, men stigningen skal ses i lyset af fordelingen af arbejdes art. For både Nybyggeri og tilbygning, Reparation og vedligeholdelse samt Anlægsvirksomhed var der tale om små fald i antallet af beskæftigede fra tredje til fjerde kvartal 2023. I samme periode steg beskæftigelsen i kategorierne Kontorarbejde, Anden virksomhed og Ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l. med hhv. 1.116, 476 og 284 beskæftigede, hvilket gav anledning til den samlede stigning. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Omsætningen holdes oppe af anlægsarbejde

I tredje kvartal 2023 var omsætningen inden for bygge og anlæg 92,2 mia. kr., hvilket er et fald på 1,7 pct. i forhold til samme kvartal 2022. Omsætningen for Anlægsentreprenører steg med hele 19,6 pct. fra 13,7 mia. kr. til 16,4 mia. kr. Omvendt var der betydelige fald i brancherne Byggeentreprenører, Tømrer- og bygningsvirksomhed og Murere, hvis omsætning alle faldt mellem 10 pct. og 11 pct. i samme periode. For Byggeentreprenører var der tale om et fald på 4,0 mia. kr., for Tømrer- og bygningsvirksomhed et fald på 1,3 mia. kr. og for Murere var det et fald på 135 mio. kr.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

4. kvt. 2022

30,0

17,6

32,9

20,0

41,4

16,1

12,4

24,7

195,0

1. kvt. 2023

29,1

17,5

32,9

19,5

40,8

15,3

11,8

24,4

191,3

2. kvt. 2023

28,9

18,7

32,7

19,4

40,5

15,5

12,5

24,4

192,5

3. kvt. 2023

29,6

18,9

33,3

19,8

41,8

15,8

12,5

24,6

196,2

4. kvt. 2023

29,6

19,3

33,7

20,0

41,7

15,7

12,3

25,4

197,8

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

4. kvt. 2023

-1,1

9,9

2,4

0,1

0,8

-2,7

-0,9

3,1

1,4

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

4. kvt. 2022

29,5

17,3

32,7

19,6

41,2

15,9

12,2

24,3

192,7

1. kvt. 2022

29,4

18,1

32,8

19,9

41,1

15,6

12,3

24,8

194,1

2. kvt. 2023

29,0

18,5

32,8

19,5

40,9

15,6

12,4

24,4

193,1

3. kvt. 2023

29,4

18,8

33,3

19,5

41,2

15,6

12,3

24,6

194,7

4. kvt. 2023

29,2

19,1

33,5

19,9

41,6

15,5

12,3

25,0

195,9

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

4. kvt. 2023

-0,6

1,6

0,5

2,0

0,9

-1,0

-0,1

1,5

0,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2024 - Nr. 15

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation