Gå til sidens indhold

Færre svin og bedrifter med svin

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2022

Ændret 03. april 2023 kl. 14:24

Der var desværre fejl i tredje afsnit. Tallet er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2022 faldt antallet af svin med 6 pct. sammenlignet med året før, mens der blev 7 pct. færre bedrifter med svin. Dermed er den gennemsnitlige besætningsstørrelse næsten uændret fra 2021 til 2022 efter en markant stigning år efter år med stadig større svinebedrifter. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:37 for den aktuelle udvikling i svinebestanden. Svin omfatter søer, orner, smågrise og slagtesvin.

Gennemsnitlig størrelse for svinebedrifterKilde: www.statistikbanken.dk/hdyr07

Dårlig økonomi

Årsagen til denne opbremsning er en trængt økonomi for svineproducenterne. Priserne på svin er ganske vist steget med 9 pct. i 2022 sammenlignet med 2021, men foderpriserne er steget langt mere, nemlig med 32 pct. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:51. De stigende priser på foder afspejler igen stigende kornpriser som fulgte i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

Store svinebedrifter

De danske svinebedrifter er blevet større med årene. Den gennemsnitlige bedrift med svin havde i 2012 2.900 svin mod 5.200 i 2022. Samtidig er der flere meget store svinebedrifter. I 2012 havde 4 pct. af bedrifterne mindst 10.000 svin og 20 pct. af den samlede bestand med svin. Andelen af disse meget store bedrifter var i 2022 steget til 15 pct., og deres andel af bestanden var vokset til 47 pct.

Øget specialisering

I takt med udviklingen mod større bedrifter med svin er bedrifterne også blevet mere specialiserede. Det er efterhånden noget af et særsyn, at et dansk landbrug har både svin og kvæg i staldene. Den slags bedrifter var der blot 400 af i 2022 svarende til 2,6 pct. af alle bedrifter med husdyr. Skruer vi tiden 20 år tilbage til 2002, så udgjorde bedrifter med både svin og kvæg 11,3 pct. af alle husdyrbrug. Tallene for besætningskombinationer kan ses i statistikbanken: www.statistikbanken.dk/komb07. De ældre tal fra 1982-2005 kan ses her: www.statistikbanken.dk/komb.

Store svinebedrifter (mindst 10.000 svin) i pct. af alle bedrifter med svinKilde: www.statistikbanken.dk/hdyr2

Bedrifter og svin fordelt efter størrelse

 

2012

2022

Størrelse

Bedrifter

Antal svin1

Bedrifter

Antal svin 1

I alt

4181

12330879

2399

12373343

1-499 svin

1009

100276

420

48526

500-999 svin

443

333347

142

109270

1.000-2.999 svin

1214

2349782

584

1124801

3.000-4.999 svin

714

2803952

348

1359861

5.000-9.9999 svin

630

4314637

557

3877071

10.000 svin og derover

170

2428885

348

5853814

1Bestand af svin på tællingsdagen, som er omkring 1. juni.
Kilde: www.statistikbanken.dk/hdyr2

Nyt fra Danmarks Statistik

3. april 2023 - Nr. 118

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation