Gå til sidens indhold

Der eksporteres flere grise end der slagtes

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2023

I det seneste kvartal er der eksporteret flere grise end der er slagtet i Danmark. Det er ikke set tidligere. I andet kvartal 2023 blev der eksporteret 3,8 mio. grise (primært smågrise), mens der blev slagtet 3,3 mio. svin på danske slagterier. Det betød, at den totale produktion af svin i andet kvartal 2023 faldt med 9,5 pct. i forhold til samme kvartal i 2022. Faldet kan udelukkende henføres til færre slagtninger. Slagtningerne i resten af Europa har også været faldende, se Eurostat (europa.eu). Tyskland og Polen er de største importører af danske smågrise.

Eksport og slagtninger af svin. 2013-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Mere mælk, men mindre økologisk mælk

Der blev indvejet 1.462 mio. kg. mælk på mejerierne i andet kvartal 2023, heraf var de 181 mio. kg økologisk. Den samlede produktion af mælk var lidt større end i samme kvartal sidste år, mens den økologiske produktion er faldet. Den seneste opgørelse over bestanden af kvæg den 30. juni 2023 viser, at der var 553.000 malkekøer, hvilket er et fald på 4.000 køer i forhold til opgørelsen den 30. juni 2022, se statistikbanken/kvaeg5.

Lille stigning i slagtninger af kvæg og fjerkræ

Slagtningerne af kvæg var på samme niveau i andet kvartal 2023 i forhold til samme kvartal i 2022. Der blev slagtet 109.200 kreaturer i andet kvartal 2023. Der blev slagtet 25 mio. fjerkræ, primært kyllinger, på slagterierne i andet kvartal 2023, og det er 4,2 pct. flere end samme kvartal i 2022.

Samlet set faldt mængdeindekset for den animalske produktion i andet kvartal 2023 med 6,3 pct. i forhold til samme kvartal i 2022, mens indekset var 4,6 pct. lavere end i 2015. Det er især svin, der trækker indekset ned.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2022

2023

Ændring
2. kvt. 2022

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

- 2. kvt. 2023

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

101,8

89,0

99,4

93,4

95,4

-6,3

Kvæg

46

102,5

95,6

109,9

99,9

101,8

-0,7

Svin

308

95,8

76,5

89,6

82,8

83,0

-13,3

Fjerkræ

26

107,3

104,7

-2,4

Mælk2

195

109,3

108,8

113,6

110,0

110,8

1,3

Æg

10

124,8

118,7

-4,9

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke. Nedenfor er kun de største salgsprodukter nævnt.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promille angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2022

2023

 

Ændring
2. kvt. 2022

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

- 2. kvt. 2023

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

121,9

35,7

40,7

45,6

122,0

 

0,1

Slagtninger1

109,1

31,7

36,5

41,1

109,2

 

0,1

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,8

4,0

4,2

4,6

12,8

 

-0,1

Heraf kalve

11,5

3,7

4,1

4,3

12,2

 

5,6

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

31,9

9,3

10,6

12,1

32,0

 

0,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7791,4

2 122,23

2 521,63

2 411,03

7 054,83

 

-9,5

Slagtninger1

4226,7

1 035,83

1 198,03

1 049,93

3 283,83

 

-22,3

Eksport af levende svin

3564,8

1 086,43

1 323,53

1 361,13

3 771,03

 

5,8

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

467,9

119,6

140,8

128,8

389,2

 

-16,8

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

24032,0

25044,7

 

4,2

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1462,5

484,9

506,3

490,2

1481,6

 

1,3

Indvejet på mejerierne

1443,0

478,5

499,8

483,8

1462,1

 

1,3

Heraf konventionel

1256,4

418,0

438,1

424,8

1280,9

 

1,9

Heraf økologisk

186,6

60,5

61,7

59,0

181,2

 

-2,9

1 Inklusive slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Foreløbig tal
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

11. september 2023 - Nr. 314

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation