Gå til sidens indhold

Fald i svinebestanden

Svinebestanden 1. juli 2023

Ændret 07. august 2023 kl. 10:39

Der var desværre fejl i første figur, hvor der manglede decimaler. Den er nu rettet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Den danske svinebestand var på 11 mio. svin den 1. juli 2023. Det er lidt under 10 pct. færre eller 1,2 mio. svin færre end på samme tidspunkt sidste år. Der ses et fald for alle typer af svin. Antallet af søer er faldet 5 pct. til 921.000 stk. Det mindste fald er for gylte, som er de kommende søer i produktionen. De seneste tal for svinebestanden i EU ultimo 2022, se Eurostat, viser også en nedgang i antallet af dyr. I Europa findes den største svinebestand i Spanien med 34,1 mio. dyr, dernæst kommer Tyskland med 21,4 mio. dyr og Frankrig med 12,2 mio. dyr. Danmark har den fjerdestørste bestand efterfulgt af Nederlandene med 10,7 mio. dyr.

Danmarks svinebestand opgjort den 1. juli <span class='fejlmarkering'>(Figuren er opdateret</span>)Kilde: www.statistikbanken.dk/svin

Nedgang i antallet af søer og pattegrise

Der var 921.000 søer, hvilket er 4,9 pct. færre end sidste år. Heraf var 187.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, dvs. 2,35 mio. pattegrise i alt. Antallet af andre drægtige søer faldt med 5,1 pct. til 520.000 stk., mens antallet af sopolte faldt med 9,4 pct. til 202.000 stk. Den faldende sobestand betyder færre fødte svin i Danmark, som vil medføre og har medført, at antallet af smågrise og slagtesvin falder.

Danmarks sobestand opgjort den 1. juliKilde: www.statistikbanken.dk/svin

Stort fald i antallet af fravænnede svin under 50 kg og slagtesvin

Antallet af fravænnede svin under 50 kg faldt med 8,4 pct. til 5,2 mio. stk., og slagtesvin på 50 kg og derover faldt med 16,5 pct. til 2,2 mio. stk. Eksporten af smågrise er forsat stor og afsættes primært til Tyskland og Polen, hvor de bliver fedet op og slagtet. Der slagtes færre svin i Danmark, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:386, og samme tendens ses i resten af Europa, se Eurostat. Nedgangen i antallet af slagtninger har allerede medført, at et slagteri er lukket i Danmark.

Økonomien i svineproduktionen var forbedret i 2022

De seneste foreløbige tal for økonomien for bedrifter med svineproduktion viser, at de i snit havde et driftsresultat på 2,8 mio. kr. se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248.

Svinebestanden

 

2022

2023

Ændring
1. juli 2022

 

1. juli

1. okt.

1. jan.

1. april

1. juli

- 1. juli 2023

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12179

11902

11541

10725

11007

-1172

-9,6

Avlsorner

10

10

10

10

10

0

0,0

Søer i alt:

968

939

915

906

921

- 47

-4,9

Gylte

186

179

174

173

184

- 2

-1,1

Andre drægtige

548

531

524

518

520

- 28

-5,1

Diegivende

201

196

186

185

187

- 14

-7,0

Golde

33

33

31

30

30

- 3

-9,1

Udsættersøer og orner til slagtning

8

6

6

5

5

- 3

-37,5

Sopolte

223

218

203

197

202

- 21

-9,4

Pattegrise ved søerne

2512

2472

2332

2333

2350

-162

-6,4

Fravænnede svin under 50 kg

5664

5485

5357

5078

5187

-477

-8,4

Slagtesvin, 50 kg og derover

2794

2772

2718

2196

2332

-462

-16,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2023 - Nr. 271

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation