Gå til sidens indhold

Fortsat mindre kvægbestand i Danmark

Kvægbestanden 30. juni 2023

Bestanden af kvæg i Danmark falder og falder. Der var 1.443.500 stk. den 30. juni 2023 - et fald på 2,1 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Tilbagegangen gælder for alle grupper af kvæg, og antallet af dyr er på laveste niveau i mands minde.

Bestanden af kvæg opgjort 30. juniKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Færre malkekøer og ammekøer

Der er 553.300 malkekøer, hvilket er 3.900 eller 0,7 pct. færre end 1. juni 2022. Antallet af ammekøer faldt med 4.800 stk. til 71.800 stk., hvilket er et fald på 6,3 pct. Fra 2021 til 2022 blev antallet af bedrifter med malkekøer reduceret med 5,1 pct. til 2.384 bedrifter, mens antallet af bedrifter med ammekøer blev reduceret med 3,1 pct. til 6.041 bedrifter (www.statistikbanken.dk/hdyr1).

Færre tyre og stude samt kvier

Bestanden af tyre og stude faldt 5,4 pct. til 205.700 stk., mens antallet af kvier blev reduceret med 1,6 pct. til 622.800 kvier. Det er især antallet af tyre under et år, der er faldet, mens det for kviernes vedkommende er kvier over et år, hvilket indikerer et fortsat fald i antal køer.

De fleste mælkeproducenter opfeder ikke tyrekalvene, men sælger dem til eksport eller andre bedrifter, som er specialiseret i produktion af slagtekalve. I modsætning hertil bliver de fleste kviekalve på bedriften, hvor de skal erstatte de nuværende køer.

Økonomien i mælkeproduktion var god i 2022

De seneste tal om økonomien på bedrifter med mælkeproduktion for 2022 viser, at driftsresultatet var det bedste nogensinde, og det var bedst for konventionelle heltidsbedrifter med malkekøer med et gennemsnitligt driftsresultat på 4,8 mio. kr., se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248. Alligevel er bestanden af malkekøer fortsat nedadgående.

Kvægbestanden

 

2022

2023

Ændring

 

30. juni

30. sept.

31. dec.

30. marts

30. juni

30. juni 2022
- 30. juni 2023

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1484377

1481196

1466400

1456598

1453530

-30847

-2,1

Tyre og stude

217483

212267

208243

207143

205698

-11785

-5,4

Under ½ år

104988

103077

97526

94686

98364

-6624

-6,3

½ år-1 år

73446

73234

78455

76893

68629

-4817

-6,6

1-2 år

27730

25069

22654

25618

27542

-188

-0,7

2 år og over

11319

10887

9608

9946

11163

-156

-1,4

Kvier

633172

636678

631549

626231

622767

-10405

-1,6

Under ½ år

168820

174353

173819

167245

167240

-1580

-0,9

½ år-1 år

162674

158611

160627

165867

163387

713

0,4

1-2 år

262512

263023

258613

255231

253925

-8587

-3,3

2 år og over

39166

40691

38490

37888

38215

-951

-2,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

181722

179051

176576

175692

173210

-8512

-4,7

1-2 år

161687

157350

155237

155825

153750

-7937

-4,9

2 år og over

20035

21701

21339

19867

19460

-575

-2,9

Køer

633722

632251

626608

623224

625065

-8657

-1,4

Malkekøer

557108

557831

556289

553305

553256

-3852

-0,7

Ammekøer

76614

74420

70319

69919

71809

-4805

-6,3

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2023

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

205698

622767

553256

71809

1453530

Region Hovedstaden

5199

10726

7271

3409

26605

København og Nordsjælland2

2520

4632

1668

2959

11779

Landsdel Bornholm

2679

6094

5603

450

14826

Region Sjælland

13228

26831

16843

8910

65812

Region Syddanmark

75265

250753

229506

20296

575820

Landsdel Fyn

13232

35146

26671

4538

79587

Landsdel Sydjylland

62033

215607

202835

15758

496233

Region Midtjylland

62088

190466

168028

21580

442162

Landsdel Østjylland

19153

49075

37586

9530

115344

Landsdel Vestjylland

42935

141391

130442

12050

326818

Region Nordjylland

49918

143991

131608

17614

343131

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juli 2023 - Nr. 263

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation