Gå til sidens indhold

Fald i skandinaviske overnatninger i juli

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juli 2023

I juli var der i faktiske tal 7,7 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne - et fald på 620.000 overnatninger sammenlignet med juli sidste år. Nedgangen skyldes især et fald i danske overnatninger på 450.000 i forhold til juli 2022, men også et fald i overnatningerne fra vores nabolande Sverige og Norge på i alt 330.000. Når der ses bort fra juli i årene med COVID-19, var antallet af overnatninger fra de to nabolande det laveste i statistikkens levetid. Omvendt har antallet af overnatninger i juli fra resten af udlandet ikke været højere de seneste 25 år. Faldet i svenske og norske overnatninger kan ses i lyset af, at kurserne på den svenske og norske krone er lave, de var i juli hhv. 9 og 10 pct. lavere end i samme måned sidste år. Se mere om valutakurser i statistikbanken/dnvalm. De danske feriehuse oplevede også et fald i overnatninger fra Sverige og Norge. Læs mere om feriehusene i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:313.

Udenlandske overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem og i lystbådehavne. JuliKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Regnfuld juli gav færre overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne

De danske campingpladser havde et fald på 380.000 overnatninger i juli sammenlignet med juli 2022. Det var primært danske gæster, der valgte at holde sommerferien et andet sted end på campingpladser i Danmark, og de danske gæsters campingovernatninger faldt med 320.000 i forhold til juli sidste år. Der var i juli 2023 dermed færre danske overnatninger end i nogen anden juli måned i statistikken. Danske lystbådehavne havde også et fald i overnatningerne i juli sammenlignet med juli 2022. Der var 100.000 færre overnatninger i lystbådehavne end i juli sidste år. For netop disse to overnatningsformer kan det have haft betydning, at juli 2023 var den vådeste, der er målt i 92 år ifølge DMI.

Fald i den sæsonkorrigerede opgørelse

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i juli 2023 med et fald på 2,1 pct. i forhold til juni 2023. Set over perioden maj-juli var der et fald på 2,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

8282,5

7667,1

-7

23690,2

24156,3

2

Heraf danske

5120,8

4675,7

-9

15817,7

15417,1

-3

Øst for Storebælt

2812,6

2812,4

0

9597,4

10522,9

10

Vest for Storebælt

5469,8

4854,7

-11

14092,8

13633,4

-3

Hoteller mv.

2468,7

2310,2

-6

10202,5

10772,6

6

Heraf danske

1339,7

1250,5

-7

6487,4

6499,4

0

Øst for Storebælt

1403,7

1407,0

0

5957,8

6656,9

12

Vest for Storebælt

1065,0

903,2

-15

4244,7

4115,7

-3

Feriecentre

823,8

829,8

1

2728,8

2883,7

6

Heraf danske

523,0

524,4

0

2024,2

2094,2

3

Øst for Storebælt

177,4

194,4

10

610,7

657,5

8

Vest for Storebælt

646,4

635,4

-2

2118,1

2226,3

5

Campingpladser

4120,1

3744,1

-9

8553,2

8178,9

-4

Heraf danske

2822,5

2506,5

-11

6150,4

5690,7

-7

Øst for Storebælt

846,2

818,7

-3

1807,3

1776,9

-2

Vest for Storebælt

3273,9

2925,4

-11

6745,9

6402,0

-5

Vandrerhjem

341,4

351,2

3

1393,8

1585,7

14

Heraf danske

155,6

158,2

2

746,0

752,9

1

Øst for Storebælt

225,5

244,6

8

976,8

1193,3

22

Vest for Storebælt

116,0

106,7

-8

417,0

392,4

-6

Lystbådehavne

528,4

431,7

-18

811,8

735,4

-9

Heraf danske

280,1

236,0

-16

409,6

379,8

-7

Øst for Storebælt

159,8

147,7

-8

244,7

238,3

-3

Vest for Storebælt

368,6

284,0

-23

567,1

497,0

-12

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2023

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

1.000

 

pct.

I alt

3313,1

3261,4

3275,3

3284,4

3219,1

3152,1

 

-2,0

-2,1

Hoteller

1605,3

1582,3

1603,1

1564,3

1559,4

1542,8

 

-2,6

-1,1

Feriecentre

395,5

412,4

411,8

413,2

393,4

399,0

 

-1,1

1,4

Camping

1078,2

1030,5

1023,2

1085,1

1035,4

972,4

 

-1,2

-6,1

Vandrerhjem

234,1

236,2

237,3

221,7

230,8

237,9

 

-2,4

3,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. september 2023 - Nr. 315

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation