Gå til sidens indhold

I april var hver tredje gæst udenlandsk

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. april 2023

I påskemåneden april var der i faktiske tal samlet 3,2 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. Heraf stod danske gæster for 2,1 mio. overnatninger, mens udenlandske gæster stod for 1,1 mio. Det var især gæster fra Danmarks nærmeste nabolande - Tyskland, Sverige og Norge, der overnattede i Danmark. De stod for 517.000 af de udenlandske overnatninger i april. De sidste 20 år er andelen af overnatninger i april måned fra netop de tre nabolande faldet fra 67 pct. i april 2004 - som er den højeste andel - til 47 pct. i april 2023. De samlede udenlandske overnatningers andel af alle overnatninger i april har ligget mellem 25-35 pct. de sidste tyve år med undtagelse af april i COVID-årene 2020 og 2021.

Nærmeste nabolandes andel af de samlede udenlandske overnatninger i april. 2004-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Hotelkapaciteten er steget markant de sidste 30 år

I april 2023 var hotelkapaciteten i Danmark på 621 hoteller. Antallet af hoteller, der er åbent for gæster i april, er steget med 185 siden statistikkens begyndelse i 1992 - en stigning på 42 pct. Antallet af hotelværelser i april er i samme periode fordoblet til 57.000, og antallet af hotelsenge er steget med 117 pct. til 118.000. I 2023 var der 1,6 mio. hotelovernatninger i april - fra april 1992 til april 2023 er antallet af hotelovernatninger tredoblet. På trods af den forøgede kapacitet overstiger antallet af hotelovernatninger udviklingen i kapaciteten. Kapacitetsudnyttelsen i værelser i april har udviklet sig fra 42 pct. i 1992 til 58 pct. i 2023.

Stabilt niveau i den sæsonkorrigerede opgørelse

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i april 2023 med et fald på 0,1 pct. i forhold til marts 2023. Set over perioden februar-april var der et fald på 0,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

3145,2

3169,9

1

7135,9

8073,7

13

Heraf danske

2214,5

2060,0

-7

5229,3

5463,5

4

Øst for Storebælt

1345,0

1439,2

7

3341,2

4120,2

23

Vest for Storebælt

1800,1

1730,7

-4

3794,7

3953,5

4

Hoteller mv.

1523,3

1553,2

2

4130,8

4851,9

17

Heraf danske

993,1

920,6

-7

2892,8

3099,3

7

Øst for Storebælt

893,4

971,4

9

2372,5

2984,6

26

Vest for Storebælt

629,9

581,8

-8

1758,3

1867,3

6

Feriecentre

410,3

438,6

7

1069,5

1205,8

13

Heraf danske

309,6

306,0

-1

913,1

989,1

8

Øst for Storebælt

88,5

90,5

2

239,1

266,5

11

Vest for Storebælt

321,9

348,0

8

830,4

939,3

13

Campingpladser

998,0

934,3

-6

1370,2

1298,7

-5

Heraf danske

790,2

716,9

-9

1104,6

1026,3

-7

Øst for Storebælt

209,9

191,0

-9

320,5

306,5

-4

Vest for Storebælt

788,1

743,3

-6

1049,7

992,2

-5

Vandrerhjem

213,5

243,9

14

565,4

717,3

27

Heraf danske

121,6

116,5

-4

318,8

348,8

9

Øst for Storebælt

153,2

186,3

22

409,1

562,6

38

Vest for Storebælt

60,3

57,6

-5

156,3

154,7

-1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022-2023

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

1.000

 

pct.

I alt

3324,9

3413,9

3289,6

3349,3

3303,0

3300,0

 

-0,8

-0,1

Hoteller

1594,0

1612,2

1518,0

1607,2

1589,2

1611,3

 

1,8

1,4

Feriecentre

399,2

391,4

408,9

396,2

415,8

415,2

 

2,3

-0,1

Camping

1111,1

1149,2

1117,3

1110,6

1061,0

1032,4

 

-5,1

-2,7

Vandrerhjem

220,6

261,1

245,3

235,4

236,9

241,1

 

-1,9

1,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2023 - Nr. 205

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation