Gå til sidens indhold

Næsten 5 mio. overnatninger i første kvartal

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. marts 2023

I første kvartal af 2023 var der i faktiske tal næsten 5 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. Det er en stigning på 23 pct. sammenlignet med første kvartal sidste år. Turisterne har i årets første tre måneder især overnattet på hoteller, hvor der i alt var 3,3 mio. overnatninger. Af de samlede hotelovernatninger blev 1,8 mio. foretaget med ferie som formål, mens 1,5 mio. blev foretaget som forretningsrejse. I løbet af de sidste 20 år er andelen af forretningsrejsende i første kvartal faldet fra ca. 65 pct. til 45-50 pct. af hotelovernatningerne. Den modsatte udvikling ses i ferieovernatningerne, der er gået fra en andel på ca. 30 pct. af overnatningerne på hoteller i 2004 til ca. 50 pct. i 2023. De samlede hotelovernatninger i første kvartal er mere end fordoblet de sidste 20 år.

Overnatninger på hoteller fordelt på formål. 1. kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning i overnatninger øst for Storebælt

Der var i marts i alt 1,9 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem - en stigning på 7 pct. sammenlignet med marts 2022. Stigningen er baseret på, at der øst for Storebælt var flere overnatninger sammenlignet med sidste år. Danskerne foretog i alt 1,3 mio. overnatninger, mens udenlandske gæster i alt foretog 595.000. De udenlandske gæster overnattede især på hoteller og vandrerhjem i Region Hovedstaden, med i alt 417.000 udenlandske overnatninger ud af Regionens samlede 420.000 udenlandske overnatninger.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. MartsKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Fald når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i marts 2023 med et fald på 1,4 pct. i forhold til februar 2023. Set over perioden januar-marts var der et fald på 1,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1808,0

1939,9

7

3990,7

4916,5

23

Heraf danske

1336,2

1345,2

1

3014,8

3414,1

13

Øst for Storebælt

908,7

1038,0

14

1996,1

2682,8

34

Vest for Storebælt

899,3

901,9

0

1994,6

2233,7

12

Hoteller mv.

1199,9

1298,5

8

2607,5

3283,1

26

Heraf danske

853,3

859,5

1

1899,7

2176,9

15

Øst for Storebælt

672,2

780,5

16

1479,0

1997,7

35

Vest for Storebælt

527,7

517,9

-2

1128,5

1285,4

14

Feriecentre

263,0

271,8

3

659,2

775,5

18

Heraf danske

240,3

242,4

1

603,5

691,4

15

Øst for Storebælt

65,0

59,5

-8

150,7

176,0

17

Vest for Storebælt

198,0

212,3

7

508,5

599,6

18

Campingpladser

176,2

177,0

0

372,2

367,3

-1

Heraf danske

144,1

146,7

2

314,4

312,0

-1

Øst for Storebælt

49,1

47,7

-3

110,5

115,7

5

Vest for Storebælt

127,1

129,2

2

261,7

251,6

-4

Vandrerhjem

169,0

192,7

14

351,9

490,5

39

Heraf danske

98,6

96,5

-2

197,2

233,7

19

Øst for Storebælt

122,4

150,2

23

255,9

393,3

54

Vest for Storebælt

46,6

42,5

-9

96,0

97,2

1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022-2023

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

1.000

 

pct.

I alt

3283,5

3358,3

3444,5

3289,6

3370,8

3324,9

 

-1,0

-1,4

Hoteller

1576,6

1591,4

1608,6

1509,1

1595,3

1578,6

 

-2,0

-1,0

Feriecentre

421,6

396,5

387,5

405,9

394,9

413,5

 

0,7

4,7

Camping

1063,0

1142,1

1194,4

1139,4

1148,8

1097,0

 

-0,4

-4,5

Vandrerhjem

222,3

228,3

254,0

235,3

231,8

235,8

 

-0,3

1,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2023 - Nr. 163

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation