Gå til sidens indhold

Fortsat flere offentligt beskæftigede i andet kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2023

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 1.600 fra første kvartal til andet kvartal 2023, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. Bortset fra et fald i andet kvartal 2022 har den offentlige beskæftigelse været stigende i alle kvartaler siden andet kvartal 2020.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Stigende beskæftigelse i stat og regioner og stort set uændret i kommuner

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både stat og regioner fra første kvartal til andet kvartal 2023, mens beskæftigelsen i kommuner var stort set uændret. Fra første kvartal til andet kvartal steg beskæftigelsen med 1.100 i staten og 400 i regioner, hvilket svarer til en stigning på 0,6 pct. i staten og 0,3 pct. i regionerne. Beskæftigelsen i kommunerne steg med 100 fra første kvartal til andet kvartal, og den var dermed stort set uændret i forhold til kvartalet før.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2023*

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

761221

762826

 

0,3

0,2

Stat

190659

191722

 

0,8

0,6

Regioner

130962

131386

 

-0,6

0,3

Kommuner

437661

437779

 

0,3

0,0

Sociale kasser og fonde

1939

1939

 

-0,9

0,0

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2023*

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

761221

762826

 

0,3

0,2

Generelle offentlige tjenester

67604

68052

 

0,8

0,7

Forsvar

26330

26665

 

1,7

1,3

Offentlig orden og sikkerhed

27517

27583

 

0,8

0,2

Økonomiske anliggender

25660

25644

 

0,0

-0,1

Miljøbeskyttelse

4995

5058

 

1,2

1,3

Boliger og offentlige faciliteter

3070

3106

 

3,1

1,2

Sundhedsvæsen

194941

195022

 

-0,2

0,0

Fritid, kultur og religion

25313

25242

 

0,7

-0,3

Undervisning

137801

137995

 

0,3

0,1

Social beskyttelse

247986

248445

 

0,2

0,2

Uoplyst

4

15

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2023 - Nr. 325

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation