Gå til sidens indhold

Fortsat flere offentligt beskæftigede i fjerde kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2022

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 1.000 fra tredje til fjerde kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. Bortset fra et fald i andet kvartal 2022, så har den offentlige beskæftigelse været stigende i alle kvartaler siden andet kvartal 2020.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Fortsat stigende beskæftigelse i både stat, regioner og kommuner

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både stat, regioner og kommuner fra tredje til fjerde kvartal 2022. Beskæftigelsen i alle de tre store offentlige delsektorer fortsatte således stigningerne fra andet til tredje kvartal. Fra tredje til fjerde kvartal steg beskæftigelsen i regionerne med 0,2 pct., mens beskæftigelsen i både stat og kommuner steg med 0,1 pct.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2022*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

757565

758552

 

0,4

0,1

Stat

188597

188826

 

0,5

0,1

Regioner

131370

131581

 

0,2

0,2

Kommuner

435630

436185

 

0,5

0,1

Sociale kasser og fonde

1969

1960

 

0,1

-0,5

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2022*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

757565

758552

 

0,4

0,1

Generelle offentlige tjenester

66853

66975

 

0,1

0,2

Forsvar

25588

25846

 

1,2

1,0

Offentlig orden og sikkerhed

27140

27273

 

0,9

0,5

Økonomiske anliggender

25520

25692

 

1,1

0,7

Miljøbeskyttelse

4875

4925

 

1,0

1,0

Boliger og offentlige faciliteter

2942

2982

 

-0,7

1,4

Sundhedsvæsen

194929

195543

 

0,6

0,3

Fritid, kultur og religion

25241

25056

 

-0,3

-0,7

Undervisning

137494

137128

 

-0,1

-0,3

Social beskyttelse

246982

247131

 

0,5

0,1

Uoplyst

3

3

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2023 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation