Gå til sidens indhold

Markant fald i detailsalget af fødevarer i juli

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-4,4 %
juni 2023 - juli 2023

Detailomsætningsindeks juli 2023

Detailsalget faldt samlet med 4,4 pct. fra juni til juli, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det er årets hidtil største fald, og det kommer efter flere måneder på et stabilt niveau. Nedgangen ses i alle varegrupper, hvor fødevarer og andre dagligvarer faldt med 8,4 pct., mens beklædning mv. og andre forbrugsvarer faldt med hhv. 5,4 pct. og 0,6 pct. Udviklingen i detailsalget afspejles i konjunkturbarometrene for august, hvor detailhandlen melder om en oplevelse af faldende faktisk omsætning, mens færre forventer stigende omsætning i fremtiden, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:293.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Den samlede detailhandel falder svagt i både værdi og mængde

Værdiindekset opgjort over 12 måneder faldt til 113,1 i juli fra 113,4 måneden før. Udviklingen viser, at værdien af salget fortsat er på et højt niveau, selvom både værdi og mængde falder i takt med, at inflationen steg igen, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:276. Afstanden mellem værdiindekset og mængdeindekset er vokset i 2022 og 2023 i takt med, at inflationen toppede i oktober 2022 og nu igen er steget fra 2,4 i juni til 3,2 i juli. Udviklingen ser ud til at kunne fortsætte i de kommende måneder, idet forbrugerforventningerne viser, at der forsat er en oplevelse af højere priser end for et år siden, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:289.

Detailhandlen i løbende 12-måneders perioder sammenholdt med inflation. Januar 2020 - juli 2023Kilde: Særkørsel med data fra: Eurostat HCIP - inflation samt www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks i løbende 12-måneders perioder

Detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer faldt mest i forhold til 2022

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 5,4 pct. lavere i juli 2023 end i samme måned 2022. Udviklingen dækker over en nedgang inden for alle varegrupper, hvor fødevarer og andre dagligvarer faldt 9,4 pct., mens beklædning mv. samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 8,5 og 1,0 pct.  

Revision siden seneste offentliggørelse

I seneste offentliggørelse var stigningen i detailomsætningsindekset på 1,3 pct. for juni. Dette revideres nu til en stigning på 1,2 pct. i takt med, at indekset revideres fra 106,4 til 105,7. Samtidig er faldet for maj øget 0,1 procentpoint fra et fald på 1,0 pct. til en på 1,1 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2023

 

2023

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Jun.*
 

Jul.*
 

 

Feb.
-apr.

Maj.
-jul.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,2

103,3

105,5

104,4

105,7

101,1

 

104,7

103,7

Fødevarer og andre dagligvarer

94,3

93,6

95,8

95,7

96,6

88,4

 

94,6

93,6

Beklædning mv.

104,4

99,2

101,4

99,6

103,4

97,8

 

101,7

100,3

Andre forbrugsvarer

116,9

114,5

116,7

114,6

115,8

115,1

 

116,0

115,1

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,0

-1,8

2,1

-1,1

1,2

-4,4

 

0,3

-0,9

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,3

-0,8

2,4

-0,1

0,9

-8,4

 

0,2

-1,0

Beklædning mv.

-1,0

-5,0

2,2

-1,8

3,9

-5,4

 

-4,1

-1,4

Andre forbrugsvarer

1,4

-2,0

1,9

-1,8

1,0

-0,6

 

1,4

-0,7

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2022

2023

 

2022

2023

 

Maj.
 

Jun.
 

Jul.
 

Maj.
 

Jun.*
 

Jul.*
 

 

Maj.
-jul.

Maj.
jul.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

111,6

108,8

105,8

110,0

109,8

100,1

 

108,7

106,6

Fødevarer og andre dagligvarer

99,4

98,8

98,7

100,2

100,5

89,5

 

99,0

96,7

Beklædning mv.

114,5

119,9

112,4

105,0

120,9

102,8

 

115,6

109,6

Andre forbrugsvarer

123,7

116,9

111,8

121,4

117,1

110,7

 

117,5

116,4

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-7,1

-8,9

-9,0

-1,4

0,9

-5,4

 

-8,3

-1,9

Fødevarer og andre dagligvarer

-5,9

-5,4

-5,0

0,8

1,7

-9,4

 

-5,4

-2,3

Beklædning mv.

1,2

-10,4

-13,7

-8,3

0,9

-8,5

 

-8,0

-5,2

Andre forbrugsvarer

-9,6

-11,5

-11,4

-1,9

0,2

-1,0

 

-10,8

-0,9

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-4,4 %
juni 2023 - juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

28. august 2023 - Nr. 296

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation