Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen faldt lidt i andet kvartal

Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvt. 2023

Antallet af beskæftigede inden for byggeri- og anlægsarbejde faldt med 0,7 pct. fra 194.200 personer i første kvartal 2023 til 192.900 personer i andet kvartal 2023. Dermed er byggebesæftigelsen tilbage på samme niveau, som den var for et halvt år siden, hvor der også var 192.900 personer beskæftiget i byggebranchen - et niveau som samlet set har været relativt stabilt siden begyndelsen af 2022. Det største fald i den seneste periode ses hos VVS-installatører, som er faldet med 2,1 pct. beskæftigede siden sidste kvartal, mens den største stigning ses ved anlægsentreprenører, der ser en stigning på 1,7 pct. flere beskæftigede. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Positive forventninger for anlægsentreprenører, maler- og glarmestre

I det seneste Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2023 meldes der om positive forventninger til de næste tre måneder for både omsætning og antal beskæftigede for anlægsentreprenører, maler- og glarmestre. De andre brancher forventer samme eller lavere omsætning og antal beskæftigede over de næste tre måneder.

Omsætningen steg i forhold til samme kvartal sidste år

Den samlede omsætning inden for byggeri og anlæg udgjorde 89,9 mia. kr. i første kvartal 2023 opgjort i løbende priser, svarende til en stigning på 12 pct. siden samme kvartal 2022. Opdeler man på brancher, er det specielt anlægsentreprenører og VVS- og blikkenslagerforretninger, der er steget med hhv. 33,2 pct. og 17,3 pct. over samme periode. Det største fald ses hos murere, som har en 8,9 pct. mindre omsætning i første kvartal 2023 set i forhold til første kvartal 2022.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

2. kvt. 2022

29,6

17,0

31,9

19,3

43,5

15,4

13,3

24,0

193,9

3. kvt. 2022

29,8

17,3

32,1

19,7

43,7

15,5

13,1

24,1

195,4

4. kvt. 2022

30,0

17,6

32,9

20,0

41,4

16,1

12,4

24,7

195,0

1. kvt. 2023

29,1

17,5

32,9

19,5

40,8

15,3

11,8

24,4

191,3

2. kvt. 2023

28,9

18,7

32,7

19,4

40,5

15,5

12,5

24,4

192,5

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

2. kvt. 2023

-2,4

10,4

2,3

0,4

-6,8

1,0

-5,8

1,5

-0,7

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

2. kvt. 2022

29,7

16,8

32,0

19,4

43,8

15,4

13,2

24,0

194,3

3. kvt. 2022

29,8

17,2

32,2

19,6

43,1

15,3

13,1

24,0

194,4

4. kvt. 2022

29,5

17,3

32,7

19,7

41,3

15,9

12,2

24,3

192,9

1. kvt. 2023

29,4

18,2

32,8

19,9

41,1

15,6

12,3

24,8

194,2

2. kvt. 2023

29,0

18,5

32,8

19,5

40,7

15,6

12,4

24,4

192,9

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

2. kvt. 2023

-1,5

1,7

-0,2

-2,1

-0,9

0,2

1,0

-1,7

-0,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juli 2023 - Nr. 258

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation