Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal

Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2023

Ændret 17. juli 2023 kl. 10:20

Der var desværre fejl i Nyt, da der var skrevet forkerte kvartaler i tredje afsnit. Der var skrevet første kvatal 2023 i stedet for fjerde kvartal 2022. Fejlen er rettet, og rettelserne er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Byggebeskæftigelsen steg med 0,7 pct. fra 192.900 personer i fjerde kvartal 2022 til 194.400 personer i første kvartal 2023. Det kommer efter et tilsvarende fald i seneste kvartal, og byggebeskæftigelsen er nu på samme niveau som i første kvartal 2022, hvor der var 194.900 beskæftigede i byggebranchen. Det er anlægsentreprenører, der ser den største positive ændring med 4,4 pct. flere beskæftigede i forhold til seneste kvartal, mens maler- og glarmestrene viser et fald på 2,1 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Forskellige forventninger på tværs af sektoren

Det seneste Konjunkturbarometer for erhvervene april 2023 viser, at byggeentreprenører fortsat forventer både faldende omsætning og beskæftigelse, mens anlægsentreprenørerne forventer, at begge dele vil stige de kommende tre måneder. Generelt er overvægten af virksomheder, der forventer fald, set over hele bygge og anlæg, blevet mindre de seneste måneder. Det billede går igen i oplevelsen af produktionsbegrænsninger, hvor der ikke længere er stigninger i andelen, der melder om mangel på efterspørgsel, mens manglen på arbejdskraft også er vendt efter flere måneders fald. I april måned var 27 pct. af virksomhederne ramt af mangel på arbejdskraft, og samme andel meldte om mangel på medarbejdere. Andre økonomiske nøgletal kan findes i Et overblik over dansk økonomi.

Omsætningen steg i forhold til samme kvartal sidste år

Den samlede omsætning inden for byggeri og anlæg udgjorde 106,5 mia. kr. i fjerde kvartal 2022 opgjort i løbende priser. Det svarer til en stigning på 15 pct. sammenlignet med samme kvartal 2021 og fordeler sig på de enkelte arbejdstyper med en stigning på 41 pct. for anlægsvirksomhed, 12 pct. for reparation og vedligeholdelse og 10 pct. for nybyggeri og tilbygning. Der ses en stigning på tværs af alle brancher, men den største stigning ses hos Anlægsentreprenører og El-installation mv., hvor omsætningen er steget med hhv. 42,5 pct. og 19,2 pct. fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022. Den laveste stigning ses hos Tømrer- og bygningsvirksomhed mv., der stiger med 2,3 pct. i samme periode.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

1. kvt. 2022

29,5

17,0

31,8

19,0

43,4

15,4

13,1

23,2

192,2

2. kvt. 2022

29,6

17,0

31,9

19,3

43,5

15,4

13,3

24,0

193,9

3. kvt. 2022

29,8

17,3

32,1

19,7

43,7

15,5

13,1

24,1

195,4

4. kvt. 2022

30,0

17,6

32,9

20,0

41,4

16,1

12,4

24,7

195,0

1. kvt. 2023

29,1

17,5

32,9

19,5

40,8

15,3

11,8

24,4

191,3

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

1. kvt. 2023

-1,3

3,3

3,4

2,7

-5,8

-0,7

-9,8

5,3

-0,5

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

1. kvt. 2022

29,8

17,6

31,8

19,2

43,8

15,8

13,4

23,7

194,9

2. kvt. 2022

29,6

16,8

32,0

19,4

43,8

15,4

13,3

23,9

194,2

3. kvt. 2022

29,8

17,2

32,2

19,6

43,1

15,3

13,1

24,0

194,3

4. kvt. 2022

29,5

17,3

32,7

19,7

41,3

15,9

12,1

24,3

192,9

1. kvt. 2023

29,5

18,1

32,8

20,0

41,2

15,6

12,2

24,9

194,4

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

1. kvt. 2023

0,1

4,4

0,3

1,5

-0,4

-2,1

0,8

2,6

0,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2023 - Nr. 149

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation