Gå til sidens indhold

Stigning på 0,7 mia. i udgifter til uddannelse i 2020

Udgifter til uddannelse 2020

I 2020 var der udgifter i forbindelse med uddannelse på 128,5 mia. kr. Det er en stigning på 0,7 mia. kr. i forhold til 2019. Denne stigning var de to foregående år på hhv. 3 mia. kr. og 3,7 mia. kr. Udgifterne til uddannelse fordeler sig på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Lidt under halvdelen, 49 pct., af udgifterne er relateret til grundskolen herunder folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler, mens 16 pct. er relateret til ungdomsuddannelser såsom gymnasier og erhvervsskoler. De resterende 35 pct. af udgifterne er forbundet med videregående uddannelser på universiteter samt professionshøjskoler og erhvervsakademier. Trods en lavere stigning i udgifter til uddannelse i 2020, forblev andelen af BNP på 5,5 pct.

Udgifter til uddannelse i alt og fordelt efter uddannelsesniveau over tidKilde: www.statistikbanken.dk/uoe1

Flest udgifter til forskning og udvikling på videregående uddannelser

Udgifterne til uddannelse kan opdeles i løn, andre løbende udgifter, investeringer samt forskning og udvikling (FoU). Løn udgør over 70 pct. af udgifterne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, mens over halvdelen af udgifterne på de videregående uddannelser er relateret til FoU. Den resterende del af udgifterne er her relateret til undervisningsaktiviteter. Som konsekvens af COVID-19-nedlukninger har der været 1 mia. kr. færre løbende udgifter i 2020 sammenlignet med 2019. Det drejer sig om færre udgifter i forbindelse med bl.a. rejser og konferencer.

 

Udgifter fordelt efter uddannelsesniveau og udgiftstypeKilde: www.statistikbanken.dk/uoe1

92 pct. af udgifterne finansieres af det offentlige

Finansiering af uddannelse stammer fra forskellige kilder. Størstedelen (93 pct.) af udgifterne finansieres af det offentlige, hvor kommuner stod for 35 pct. i 2020, mens staten stod for 58 pct. Kommunerne finansierer primært grundskolerne, mens universiteterne og gymnasierne er finansieret af staten. Husholdningerne finansierer 2 pct. igennem brugerbetalinger til bl.a. efterskoler og frie grundskoler og andre privatskoler. De resterende 5 pct. finansieres af hhv. virksomheder (4 pct.) og udlandet (1 pct.). Finansieringen fra virksomheder og udlandet, herunder EU, går primært til forskningsformål på de videregående uddannelser.

Finansieringskilder til uddannelse i 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe1

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 400

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af finansiering og udgifter til uddannelse. Derfor medtages offentlige, private virksomheder og husholdningernes udgifter til uddannelse. De offentlige kilder består af Statsregnskabet, kommunale og regionale regnskaber samt data vedr. SU fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Oplysninger om husholdninger, private virksomheder og private uddannelsesinstitutioner kommer fra Undervisningsministeriets regnskabsportal, fondsstatistikken og årsrapporter. Dele af statistikken er stadig under udvikling, hvilket betyder, at der kan blive foretaget revisioner tilbage til 2016. Se mere i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation