Gå til sidens indhold

Hver skattepligtig dansker betalte 99.000 kr. i skat

Indkomstskat for personer 2021

Den gennemsnitlige skattebetaling for skattepligtige personer udgjorde 98.801 kr. i 2021. Det er en stigning på 5,2 pct. i forhold til året før. De skattepligtige personer i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommuner betalte med en gennemsnitlig slutskat over 180.000 kr. mest i skat. Vest for Storebælt var Skanderborg, Middelfart, Silkeborg og Favrskov de eneste kommuner, hvor skattebetalingen oversteg 100.000 kr. Slutskat er summen af indkomstskat, aktieskat og ejendomsværdiskat, og en skattepligtig person er en person med indkomst, der i indkomståret har fast bopæl her i landet eller opholder sig i landet i mere end seks måneder.

Gennemsnitlige slutskatter pr. skattepligtig person. 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat4

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2021 med 5,9 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 4,9 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2021 med stigende beskæftigelse og den højeste økonomiske vækst siden 1994, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:241. De skattepligtige indkomster var 1.338 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 4788 mia. kr.

Ændringer i skattesatser

I 2021 er bundskatten blev sænket fra 12,11 pct. til 12,09 pct. Endvidere er den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent hævet fra 24,95 pct. til 24,97 pct., og så steg beskæftigelsesfradraget fra 10,5 pct. til 10,6 pct. Derudover er satsen for ejendomsværdiskat blevet sænket fra 1 pct. til 0,92 pct.

Indkomster og fradrag

 

2020

2021*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1477,9

1544,9

4,5

2. Kapitalindkomst

-28,1

-21,5

-23,5

3. Ligningsmæssige fradrag

175,0

185,4

5,9

4. Overført underskud

0,1

-0,4

-500,0

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1274,8

1337,5

4,9

6. Aktieindkomst

71,2

77,7

9,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat2.

Beskatningen ved slutligningen

 

2020

2021*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

512,7

543,4

6,0

A-skat

447,0

470,4

5,2

B-skat

20,5

22,3

8,8

Aktieskat

11,2

13,6

21,4

Frivillige indbetalinger

31,1

34,1

9,6

§ 55 udbetalinger

-0,1

0,1

0,0

Godtgørelse vedr. grøn check

3,0

3,0

0,0

2. Overført restskat1

3,4

3,5

2,9

3. Hævede opsparede overskud

2,3

1,8

-21,7

4. Slutskatter

494,1

522,4

5,7

Indkomstskatter

451,0

477,8

5,9

Bundskat

151,6

159,8

5,4

Topskat

18,8

20,2

7,4

Skat for begrænset skattepligt

2,3

2,4

4,3

Kirkeskat

7,0

7,3

4,3

Kommuneskat

264,2

279,4

5,8

Virksomhedsskat

4,9

6,2

26,5

Forskerskat

2,1

2,2

4,8

Øvrige skatter

0,1

0,3

200,0

Aktieskat

27,9

30,4

9,0

Ejendomsværdiskat

15,1

14,2

-6,0

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

95,0

100,0

5,3

6. Overskydende skat ÷ restskat

17,5

19,4

10,9

 

1.000 personer

pct.

Antal personer under ligning

5313

5323

0,2

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 20.100 kr. i 2018 og under 20.500 kr. i 2019 opkræves sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat1.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2022 - Nr. 323

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra Skattestyrelsens slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken. For indkomståret 2020 bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i april 2022, mens opgørelserne for indkomståret 2021 bygger på en kørsel fra sep¬tember 2022. Begge år er opregnet til fuld population.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation