Gå til sidens indhold

782 mia. kr. til sociale udgifter i 2021

Sociale udgifter 2021

De samlede sociale udgifter forbundet med borgerrettet social beskyttelse i Danmark udgjorde 782 mia. kr. før skat i 2021, svarende til 31 pct. af BNP. Efter skat udgjorde udgifterne 673 mia. kr., dvs. efter at ydelsesmodtagerne har betalt skat af de skattepligtige sociale ydelser, fx dagpenge og pension. Størstedelen af de sociale udgifter gik til ydelser inden for området Alderdom, som udgjorde 286 mia. kr. af de samlede sociale udgifter. Udgifter til social beskyttelse inden for Sygdom og sundhed udgjorde 176 mia. kr. før skat, hvoraf 79 pct. af udgifterne gik til hospitaler og offentlig sygesikring. Det offentlige finansierer 77 pct. af de sociale udgifter.

Sociale udgifter på hovedområde før og efter skat. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/esspros1

19 pct. af de sociale udgifter går til folkepension

Den største udgiftspost under Alderdom er folkepension, som udgør 51 pct. af det samlede alderdomsområde og 19 pct. af de samlede udgifter til social beskyttelse. Andre ydelser inden for området Alderdom er bl.a. efterløn, pleje- og botilbud til ældre, diverse pensionsordninger og tillæg som ældrecheck og mediecheck. Udgifter til ældre, der vedrører sygehusvæsnet, hospice, mv., fremgår under hovedområdet Sygdom og Sundhed og medtages således ikke under Alderdom.

Sociale udgifter i forbindelse med <span class='kursiv'>Alderdom</span> i pct.Kilde: www.statistikbanken.dk/esspros1

Det offentlige stod for 77 pct. af finansieringen

Social beskyttelse finansieres hovedsageligt af det offentlige. I 2021 udgjorde den offentlige andel 77 pct. af den samlede finansiering af sociale udgifter. Arbejdsgivere bidrog med 12 pct. via indbetalinger til forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. Lønmodtager og selvstændige, de Sikrede, bidrog selv med 7 pct. af finansieringen, mens 4 pct. kom fra afkast af formuer placeret i pensionsselskaber mv. Da der forekommer en formueopbygning via de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, overstiger finansieringen udgifterne.

Finansiering af sociale udgifter fordelt på hovedområde og finansieringstype. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk\esspros2

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2022 - Nr. 341

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af samlede udgifter forbundet med social beskyttelse. Derfor medtages alle udgifter hertil, både kontantydelser og ydelser i naturalier som fx udgifter til sygehusvæsenet og beskæftigelsesforanstaltninger. Statistikken omfatter både offentlige og private udgif-ter af kollektiv art og som er uden obligatoriske modydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation