Gå til sidens indhold

Flere virksomheder mangler it-specialister

It-anvendelse i virksomheder 2022

Danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på medarbejdere med de rette kompetencer til it-udvikling og -drift. I 2022 svarede hver tredje virksomhed, med mindst ti ansatte, at de beskæftiger it-specialister, mens godt hver tredje i denne gruppe, svarende til 12 pct. af alle virksomheder, havde ledige it-stillinger, der ikke kunne besættes. Dette er en stigning på fire procentpoint sammenlignet med 2020, hvor 8 pct. af virksomhederne havde ledige it-stillinger, som ikke kunne besættes. Udfordringerne med at skaffe it-specialister opleves hos halvdelen af de store virksomheder med over 250 ansatte og for 59 pct. i branchen information og kommunikation. Desuden er virksomheder i Hovedstaden og Midtjylland i højere grad ramt af manglen på medarbejdere med it-kompetencer. Generelt har danske virksomheder oplevet en stigende mangel på arbejdskraft efter COVID-19. Ifølge statistikken Ledige stillinger var 3,7 pct. af samtlige stillinger ubesatte i første kvartal 2022 sammenlignet med 2,3 pct. sidste år, mens tal fra den Registerbaserede ledighedsstatistik viser, at andelen af bruttoledige faldt fra 4,5 pct. i januar 2021 til 2,7 pct. i samme måned 2022.

Virksomheder med mindst ti ansatte, der har haft vanskeligheder ved at rekruttere it-specialister. 2022Kilde: statistikbanken.dk/itav3 og særkørsel baseret på data fra It-anvendelse i virksomheder 2022

Virksomhederne mangler ansøgninger med relevante it-kvalifikationer

Af de virksomheder, der har oplevet vanskeligheder ved at besætte ledige it-stillinger, angiver næsten alle (92 pct.), at de mangler ansøgere med de relevante it-kvalifikationer efterfulgt af manglende relevant erhvervserfaring (82 pct.). 65 pct. peger på, at ansøgernes forventninger til lønniveauet er for højt.

Fire ud af fem virksomheder uden it-specialister anskaffer ekstern hjælp

Mange virksomheder, som ikke har it-specialister ansat, køber eksterne leverandører til at varetage it-funktioner som fx drift af it-infrastruktur, support af kontorprogrammer og udvikling af software til forretningen. 84 pct. af virksomhederne uden ansatte it-specialister havde anvendt eksterne leverandører til at varetage it-funktioner i løbet af 2021. Den tilsvarende andel for virksomheder med it-specialister ansat var 77 pct.

Danmark ligger på tredjepladsen over lande med flest it-specialister ansat

Sammenlignet med de øvrige medlemslande i EU ligger Danmark i toptre, når det kommer til andelen af virksomheder, der beskæftiger it-specialister. I 2021 havde 29 pct. af de danske virksomheder, med minimum ti ansatte, it-specialister ansat, hvilket er 10 procentpoint højere end EU-gennemsnittet. For Belgien og Irland beskæftigede 30 pct. af virksomheder it-specialister. Når det kommer til udfordringer med at anskaffe kvalificerede it-specialister var Danmark i 2020 ligeledes et af de mest berørte lande, kun overgået af Belgien og Montenegro. Irland lå til gengæld på en 10. plads på trods af, at landet har flest virksomheder med it-specialister ansat i hele EU.

Virksomheder med mindst ti ansatte, der beskæftiger it-specialister fordelt på EU-lande. 2021Kilde: ISOC_SKE_ITRCRN2

Nyt fra Danmarks Statistik

2. september 2022 - Nr. 297

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation