Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger stiger fortsat

Ledige stillinger 1. kvt. 2022

I første kvartal 2022 steg antallet af ledige stillinger i den private sektor med 2.600 til 68.300, når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen fra de foregående seks kvartaler er dermed fortsat. I forhold til starten af 2020, umiddelbart før den første nedlukning grundet Covid-19, var der 94 pct. flere ledige stillinger i første kvartal 2022. Andelen af ledige stillinger udgjorde i første kvartal 3,7 pct. af samtlige stillinger. Det er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Andelen af ledige stillinger er nu størst i Region Syddanmark

For første gang siden statistikkens start i 2010 havde Region Hovedstaden ikke den højeste andel af ledige stillinger i første kvartal 2022. Region Syddanmark har overtaget denne placering efter at have haft den største stigning på 1,7 procentpoint i andelen af ledige stillinger i forhold til samme kvartal sidste år. Herefter udgjorde de ledige stillinger i Syddanmark 3,9 pct. af samtlige stillinger i regionen. Mindste stigning i andelen af ledige stillinger på 0,9 procentpoint havde Region Sjælland. Samtidig havde regionen også den lavest andel af ledige stillinger med 2,7 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 1. kvt. 2022 i forhold til 1. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Størst stigning i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

Branchen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde i første kvartal 2022 den største stigning i andelen af ledige stillinger på 1,6 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Med en andel af ledige stillinger på 4,8 pct. var information og kommunikation den branche, der havde den højeste andel af ledige stillinger i første kvartal, idet andelen for denne branche steg med 1,1 procentpoint.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 1. kvt. 2022 i forhold til 1. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Mindst stigning i finansiering, forsikring og ejendomshandel

Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde i første kvartal med 0,6 procentpoint den mindste stigning i andelen af ledige stillinger til 2,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. Dermed havde branchen fortsat den laveste andel af ledige stillinger.

Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde den største stigning

Den største stigning i andelen af ledige stillinger havde arbejdssteder med 10-49 ansatte. Her steg andelen med 1,5 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 3,7 pct. For de mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - steg andelen af ledige stillinger mindst med 1,0 procentpoint til 3,9 pct. ledige stillinger i første kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Hermed havde de mindste arbejdssteder dog stadig den højeste andel af ledige stillinger.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på størrelse. 1. kvt. 2022 i forhold til 1. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2021

2022

2021

2022

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

39939

53728

60107

65697

68332

2,3

3,0

3,3

3,6

3,7

I alt - faktiske

39476

55781

61502

62423

67697

2,2

3,0

3,3

3,3

3,6

Hovedstaden

16399

21068

23835

26035

25880

2,6

3,3

3,6

3,8

3,8

Sjælland

3052

5239

6214

4965

5054

1,8

2,9

3,2

2,7

2,7

Syddanmark

7589

11608

11751

12522

14280

2,2

3,2

3,2

3,4

3,9

Midtjylland

8379

11563

12475

12641

14388

2,0

2,7

2,9

2,9

3,3

Nordjylland

2481

3840

4243

3373

4686

1,8

2,6

2,8

2,2

3,0

Uden fast arbejdssted1

1575

2464

2985

2888

3409

2,3

3,5

4,2

3,7

4,9

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

1. kvt. 2022

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

67697

12728

23991

8295

19274

3409

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

12072

753

4379

1278

5659

4

Bygge og anlæg

7246

2201

2985

1149

902

9

Handel og transport mv.

24895

6373

10208

3023

4235

1056

Information og kommunikation

6144

691

2141

746

2449

117

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3355

484

579

389

1894

8

Erhvervsservice

13985

2225

3699

1710

4135

2215

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

3,6

3,9

3,7

3,4

3,1

4,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

3,4

2,8

5,2

2,5

2,9

0,8

Bygge og anlæg

3,8

4,7

3,9

3,9

2,4

0,8

Handel og transport mv.

3,3

4,5

3,1

3,1

2,6

4,9

Information og kommunikation

4,8

3,6

5,4

4,8

4,7

3,9

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,6

1,6

2,2

3,2

3,2

0,9

Erhvervsservice

4,2

3,7

4,3

4,2

3,9

5,3

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2022 - Nr. 204

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation