Gå til sidens indhold

Fiskeriets driftsresultat blev næsten halveret i 2021

Regnskabsstatistik for fiskeri 2021

Det samlede driftsresultat for dansk erhvervsfiskeri blev i 2021 på 478 mio. kr., hvilket var 384 mio. kr. eller 45 pct. mindre end i 2020. Tilbagegangen skyldes, at den landede mængde fisk faldt med 37 pct. Højere priser bevirkede imidlertid, at det samlede bruttoudbytte kun faldt med 13 pct. Driftsomkostningerne faldt med 3 pct., hvilket var noget mindre end reduktionen i landingsmængden.

Bruttoudbytte fordelt på omkostninger og driftsresultat for alle fartøjer, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/firegn1.

Fartøjer over 40 meter stod for halvdelen af fiskeriets bruttoudbytte

Bruttoudbyttet for alle fartøjer blev i 2021 på 3,0 mia. kr. De 27 største fartøjer (dem over 40 meter) fik et bruttoudbytte på 1,5 mia. kr., hvilket svarede til 50 pct. af fiskeriets bruttoudbytte, men hele 77 pct. af driftsresultatet. Driftsresultatet for disse fartøjer blev i 2021 på 369 mio. kr., hvilket var 316 mio. kr. eller 46 pct. mindre end i 2020.

Bruttoudbytte for fartøjer under 40 meter

Fartøjer mellem 24 og 40 meter havde en andel af bruttoudbyttet på 18 pct., mens fartøjer på mellem 18 og 24 meter samt fartøjer med en længde på 15 til 18 meter havde en andel på hhv. 11 pct. og 9 pct. De resterende 12 pct. af bruttoudbyttet kom fra fartøjer under 15 meter og fra fartøjer, der fiskede efter hesterejer og muslinger.

Omkostninger til brændstof steg

De samlede omkostninger til brændstof udgjorde 345 mio. kr. i 2021, hvilket var 22 pct. mere end i 2020. Det totale forbrug af brændstof blev beregnet til 95 mio. liter i 2021, svarende til en reduktion på 10 pct. Det gav en omkostning til brændstof pr. fartøj på 731.000 kr. i 2021 eller 26 pct. mere end i 2020. Det beregnede forbrug af brændstof pr. fartøj faldt med 7 pct. til 201.000 liter. Antallet af dage, hvor hvert fartøj var på havet (havdage), steg i samme periode fra 128 til 133. Brændstofforbruget pr. ton landet fisk voksede med 44 pct. til 208 liter pr. ton landet fisk.

Øvrige omkostninger

Summen af driftsomkostninger (fraregnet brændstof) faldt med 125 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det svarede til et fald på 142.000 kr. pr. fartøj eller en nedgang på 3 pct. Nedgangen skyldes bl.a., at omkostninger til køb af årskvoter, is m.m. og til vedligeholdelse blev reduceret med hhv. 21 pct. og 9 pct., mens landingsomkostninger m.m. steg med 12 pct. 

Regnskabsresultater for fiskeri fordelt på fartøjslængdegrupper

 

Alle fartøjer

Fartøjslængdegrupper 2021

 

2020
 

2021
 

Under
12 m

12,0
-14,9 m

15,0
-17,9 m

18,0
-23,9 m

24,0
-39,9 m

40,0 m
og over

 

antal

Fartøjer i populationen

485

472

151

60

90

48

40

27

Fartøjer i stikprøven

222

209

38

27

47

32

28

19

 

pr. fartøj

Indsats af

 

 

 

 

 

 

 

 

produktionsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriaktiver, primo, 1.000 kr.

41824

33569

3457

9644

20813

55403

104608

211183

Samlet bruttotonnage

135

147

8

25

55

133

334

1441

Forbrug af brændstof, 1.000 l

217

201

17

46

99

236

676

1422

Antal havdage for fartøjer

128

133

93

115

147

208

240

159

Arbejdsindsats, dage i alt

416

455

133

235

429

846

1088

1693

 

1.000 kr. pr. fartøj

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoudbytte

7142

6381

861

1624

3030

6938

13584

55809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsomkostninger

4987

4994

638

1398

2710

6204

12092

38375

Brændstof

582

731

66

174

383

868

2428

5054

Køb af årskvote, is m.m.

493

390

31

54

99

437

916

3893

Landingsomkostninger m.m.

312

349

108

222

270

552

868

1706

Vedligeholdelse

778

705

158

324

456

869

1820

4094

Administration, forsikring m.m.

432

454

114

195

283

527

874

2988

Afskrivninger

1154

1165

103

131

427

1015

2313

12149

Lønomk. uden ejeraflønning

1236

1199

58

298

792

1935

2873

8490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af primær drift

2155

1387

223

225

320

734

1492

17434

Finansieringsomkostninger

377

375

20

47

77

320

1092

3769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

1778

1013

203

178

243

414

400

13666

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

22,7

13,2

-15,9

-13,6

-4,9

0,9

4,9

28,1

Afkastningsgrad

3,9

2,5

-4,0

-2,3

-0,7

0,1

0,6

7,3

Soliditetsgrad

42,0

42,7

65,9

64,9

70,9

72,1

59,3

10,8

Anm. 1: Udover de viste fartøjslængdegrupper findes også muslinge- og hesterejefartøjer.
Anm. 2: Fiskeristyrelsen havde registreret 1933 fartøjer i 2021, www.statistikbanken.dk/FISK1.
Anm. 3: Løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/firegn2 og nfisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2023 - Nr. 19

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. Enheden i statistikken er et fartøj. I denne sammenhæng er et fartøj defineret som en regnskabsenhed. En regnskabsenhed består som hovedregel af et fartøj med selvstændigt regnskab. En regnskabsenhed kan i visse tilfælde indeholde flere fartøjer - eksempelvis hjælpefartøjer eller fartøjer, som hver for sig ellers ikke ville indgå i populationen. Populationen omfatter de enheder, som har en driftsmæssig aktiv periode på mindst seks måneder samt en årsomsætning over tærskelniveauet på 270.000 kr. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation