Gå til sidens indhold

Stabil produktion af mælk i Danmark

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2022

Ændret 14. september 2022 kl. 16:38

Der er desværre fejl i data i figuren og tekst vedr. 2012 - 2015 data for mængden af indvejet mælk. I første udgave indgik den indvejede økologiske mælk dobbelt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Produktionen af mælk i Danmark har været rimelig stabil gennem de seneste år. I andet kvartal 2022 var den samlede indvejede mælk på mejerierne med 1.437 mio. kg stort set uændret i forhold til samme kvartal de seneste fire år. For ti år siden blev der indvejet 1.277 mio. kg. mælk svarende til 12,6 pct. mindre end i dag. Heraf var de 125 mio. kg økologisk (9,8 pct.). I andet kvartal 2022 blev der indvejet 187 mio. kg økologiske mælk, hvilket er 13,0 pct. af den indvejede mælk på mejerierne.

Indvejet mælk fordelt på økologisk og konventionelKilde:www.statistikbanken.dk/ani71

Færre bedrifter med kvæg, men uændret antal malkekøer i Danmark

Bestanden af malkekøer er stort set uændret med omkring 565.000 køer de seneste 10 år. Til gengæld er antallet af bedrifter med malkekøer faldet 38 pct. til 2.513 bedrifter, hvor der i gennemsnit pr. bedrift er 156 malkekøer. Stigningen i mælkeproduktionen skyldes derfor udelukkende, at de enkelte køer producerer mere mælk, se www.statistikbanken.dk/hdyr1.

Færre slagtninger af kvæg, svin og fjerkræ

Slagtningerne af kvæg og fjerkræ faldt i andet kvartal 2022 i forhold til andet kvartal 2021. Eksporten af levende kvæg til slagtning steg med 20 pct. svarende til godt 2.000 stk. Slagtninger og eksporten af svin faldt. Hele den animalske produktion er påvirket af de høje priser på foder både herhjemme og i Europa, hvilket gav sig udslag i et betydeligt fald i den danske svinebestand, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:270

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2021

2022

Ændring
2. kvt. 2021

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

- 2. kvt. 2022

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

104,6

92,9

107,0

100,9

101,4

-3,1

Kvæg

46

104,0

95,0

101,3

111,4

102,6

-1,3

Svin

308

101,1

84,6

105,4

95,0

95,0

-6,0

Fjerkræ

26

100,9

110,4

9,3

Mælk2

195

109,3

106,7

111,4

108,6

108,9

-0,4

Æg

10

134,3

124,3

-7,4

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promile angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2021

2022

 

Ændring
2. kvt. 2021

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

- 2. kvt. 2022

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

120,4

37,1

39,8

45,0

121,9

 

1,3

Slagtninger1

109,7

33,1

36,0

40,0

109,1

 

-0,6

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,7

3,9

3,9

5,1

12,8

 

20,3

Heraf kalve

9,7

3,4

3,4

4,7

11,5

 

18,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

32,2

9,7

10,4

11,7

31,8

 

-1,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7873,9

2318,9

2739,7

2608,7

7667,4

 

-2,6

Slagtninger1

4285,3

1251,5

1596,3

1378,0

4225,8

 

-1,4

Eksport af levende svin

3588,6

1 067,54

1 143,44

1 230,74

3 441,64

 

-4,1

Heraf smågrise

3507,1

1 035,44

1 109,14

1 193,84

3 338,44

 

-4,8

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

489,6

137,1

172,9

154,1

464,1

 

-5,2

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25190,9

24030,1

 

-4,6

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1461,9

475,6

496,4

484,3

1456,5

 

-0,4

Indvejet på mejerierne

1442,4

469,2

489,9

477,9

1437,0

 

-0,4

Heraf konventionel

1250,1

407,5

425,8

417,2

1250,5

 

0,0

Heraf økologisk

192,3

61,7

64,1

60,7

186,5

 

-3,0

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

23,6

21,8

 

-7,4

Buræg

2,8

2,1

 

-24,8

Æg fra fritgående høns

0,9

1,2

 

42,5

Skrabeæg

10,5

9,0

 

-13,8

Økologiske æg

6,4

6,4

 

0,4

1 Inklusive slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 12,0 mio. kg. årligt, hvoraf det fleste foregår i hobby- og racehønsehold.
4 Foreløbig tal, da kilde til data, Eksportportalens database er under omlægning.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

14. september 2022 - Nr. 310

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation