Gå til sidens indhold

10 mio. flere overnatninger i 2022 end i 2021

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. december 2022

I 2022 var der i alt 39,6 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne. Det er 10,0 mio. flere overnatninger end i 2021, og 4,3 mio. flere end i 2019, som havde det hidtil højeste samlede antal overnatninger. Hermed blev 2022 samlet set det år med flest overnatninger siden statistikkens start. Danske gæster stod for 25,6 mio. af de samlede overnatninger i 2022, svarende til 65 pct. Hotellerne havde i alt 18,5 mio. overnatninger - en stigning på 1,4 mio. overnatninger i forhold til 2019, der indtil nu havde det højeste antal hotelovernatninger. Der har ikke tidligere været så mange danskere, der overnattede på hoteller - 11,6 mio. danske hotelovernatningerne var der i 2022. Anderledes stod det til i feriehusene, hvor de danske overnatninger faldt med 41 pct. De danske feriehusovernatninger er dog stadig højere end før COVID-19. Se tal for overnatninger i feriehuse i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:41.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne. Hele åretKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Højeste antal decemberovernatninger nogensinde

Der var 1,7 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i december 2022. Det er det højeste antal overnatninger for en december nogensinde. Hotellerne stod for 70 pct. af overnatningerne. Danske gæster stod for 700.000 overnatninger på hoteller, mens udenlandske gæster stod for 480.000. De udenlandske hotelovernatninger bestod primært af gæster fra lande tæt på Danmark - Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, men også mange fra USA gæstede Danmark i december 2022.

Campingovernatninger højere end før COVID-19

På danske campingpladser var der 12,8 mio. overnatninger i 2022. Antallet af campingovernatninger for et helt år er kun overgået tilbage i 1992, hvor der var 13 mio. overnatninger. Danskerne havde 8,7 mio. overnatninger på campingpladser i 2022, hvilket er en nedgang på 965.000 sammenlignet med 2021, som var året med det højeste antal danske overnatninger på campingpladser. På trods af nedgangen er danske campingovernatninger stadig højere end årene før COVID-19.

Flere holder ferie uden for højsæsonen

I 2022 var der 39,6 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne i Danmark. Heraf blev 14,5 mio. overnatninger foretaget i højsæsonen - juli og august - svarende til 36 pct. af de samlede overnatninger. I de sidste 10 år - hvis vi ser bort fra 2020 og 2021, der var påvirket af COVID-19 - har andelen af overnatninger i højsæsonen ligget på 36-39 pct. af de samlede overnatninger for året. Tilbage i 2002 var der på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne i alt 27,2 mio. overnatninger i Danmark, hvoraf 45 pct. blev foretaget i højsæsonen. De resterende 55 pct. var fordelt på de øvrige 10 måneder af året. På trods af en markant stigning i det årlige antal overnatninger fra 2002-2022 tegner der sig et billede af, at flere holder ferie uden for højsæsonen.

Samlede overnatninger for hele året og for højsæsonen (juli - august). 2002-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i december 2022 med en stigning på 2,9 pct. i forhold til november. Set over perioden oktober-december var der en stigning på 1,1 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

Hele året

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1162,6

1699,4

46

29639,5

39623,4

34

Heraf danske

851,9

1067,7

25

23381,9

25590,7

9

Øst for Storebælt

659,8

1037,3

57

10854,6

16971,5

56

Vest for Storebælt

502,7

662,1

32

18784,9

22651,9

21

Hoteller mv.

822,3

1188,8

45

11638,7

18468,1

59

Heraf danske

589,4

710,6

21

9034,0

11635,8

29

Øst for Storebælt

533,0

818,3

54

6244,2

11040,3

77

Vest for Storebælt

289,3

370,5

28

5394,6

7427,7

38

Feriecentre

133,3

225,9

69

3424,8

4672,5

36

Heraf danske

118,6

186,3

57

2982,1

3382,4

13

Øst for Storebælt

16,2

38,6

138

767,8

1006,2

31

Vest for Storebælt

117,1

187,2

60

2657,0

3666,3

38

Campingpladser

108,9

120,0

10

11952,4

12752,3

7

Heraf danske

91,8

99,8

9

9652,3

8686,6

-10

Øst for Storebælt

33,5

38,5

15

2532,8

2732,6

8

Vest for Storebælt

75,4

81,5

8

9419,6

10019,7

6

Vandrerhjem

98,0

164,7

68

1540,2

2554,9

66

Heraf danske

52,2

71,0

36

1067,4

1319,8

24

Øst for Storebælt

77,1

141,9

84

1000,7

1844,2

84

Vest for Storebælt

21,0

22,8

9

539,5

710,7

32

Lystbådehavne

1083,5

1175,6

9

Heraf danske

646,0

566,2

-12

Øst for Storebælt

309,2

348,3

13

Vest for Storebælt

774,3

827,4

7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec..
 

 

Okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

1.000

 

pct.

I alt

3271,2

3383,7

3294,2

3280,1

3342,1

3440,2

 

1,1

2,9

Hoteller

1618,1

1678,3

1609,4

1576,8

1593,7

1607,1

 

-2,6

0,8

Feriecentre

393,0

393,6

398,1

426,2

394,7

402,3

 

3,2

1,9

Camping

1021,8

1065,7

1061,4

1053,7

1123,4

1174,0

 

6,4

4,5

Vandrerhjem

238,2

246,2

225,3

223,5

230,3

256,7

 

0,1

11,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2023 - Nr. 40

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation