Gå til sidens indhold

Overnatninger i efteråret er steget de sidste 10 år

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2022

I efterårsmånederne - september, oktober, november - var der i alt 8 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser. Hermed bliver 2022 det år med flest efterårsovernatninger i statistikkens historie. Det hidtidige højeste antal overnatninger for perioden var sidste år med 7,7 mio. overnatninger. Antallet af overnatninger i efterårssæsonen har - med undtagelse af 2020 - været støt stigende fra år til år. Samlet er antallet af overnatninger i efterårssæsonen steget med 3 mio. de sidste 10 år, svarende til 60 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser i efterårssæsonen (september-november). 2013-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Den bedste november i statistikkens historie

Der var samlet lidt under  2 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i november. Det betyder, at november 2022 var den november med flest overnatninger i statistikkens levetid. Hotellerne stod for 1,4 mio. af overnatningerne, hvilket er det højeste antal hotelovernatninger for en november måned nogensinde.

Flere hotelovernatninger nu end i hele 2019

Fra januar til november 2022 har der været 17,3 mio. overnatninger på hoteller, hvilket er det højeste antal hotelovernatninger for perioden nogensinde. Det er 200.000 flere overnatninger end i hele 2019, hvor hotellerne havde det hidtil højeste antal overnatninger for hele året med 17,1 mio. Med udgangen af november 2022 har antallet af hotelovernatninger dermed oversteget det hidtil højeste antal overnatninger for et helt år. Det samme gjorde sig - allerede ved udgangen af oktober - gældende for overnatningerne i feriehusene. Se tal for overnatninger i feriehuse i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:391 og Nyt fra Danmarks Statistik 2023:10.

Hotelovernatninger for hele året og for år til dato (januar - november ). 2013-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem i november 2022 med en stigning på 1,6 pct. i forhold til oktober. Set over perioden september-november var der dog et lille fald på 0,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1926,6

1970,8

2

28477,0

37971,9

33

Heraf danske

1417,3

1360,8

-4

22529,9

24562,2

9

Øst for Storebælt

1032,7

1090,1

6

10194,8

15963,4

57

Vest for Storebælt

893,9

880,7

-1

18282,2

22008,4

20

Hoteller mv.

1369,5

1415,1

3

10816,4

17298,6

60

Heraf danske

982,0

932,8

-5

8444,6

10937,9

30

Øst for Storebælt

807,3

859,4

6

5711,2

10240,2

79

Vest for Storebælt

562,2

555,7

-1

5105,2

7058,4

38

Feriecentre

263,7

260,8

-1

3291,4

4446,9

35

Heraf danske

229,3

227,7

-1

2863,5

3196,7

12

Øst for Storebælt

65,1

61,5

-6

751,6

967,5

29

Vest for Storebælt

198,6

199,3

0

2539,9

3479,4

37

Campingpladser

128,1

128,9

1

11843,5

12641,9

7

Heraf danske

108,0

108,7

1

9560,5

8596,6

-10

Øst for Storebælt

40,1

42,7

6

2499,2

2700,6

8

Vest for Storebælt

88,0

86,2

-2

9344,2

9941,4

6

Vandrerhjem

165,3

166,1

0

1442,1

2408,8

67

Heraf danske

98,0

91,6

-7

1015,2

1264,9

25

Øst for Storebælt

120,2

126,6

5

923,6

1706,9

85

Vest for Storebælt

45,1

39,5

-12

518,5

701,9

35

Lystbådehavne

1083,5

1175,6

9

Heraf danske

646,0

566,2

-12

Øst for Storebælt

309,2

348,3

13

Vest for Storebælt

774,3

827,4

7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2022

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept.-nov./
juni-aug.

Nov./
okt.

 

1.000

 

pct.

I alt

3344,3

3256,5

3377,0

3291,9

3283,4

3335,8

 

-0,7

1,6

Hoteller

1612,3

1608,8

1681,4

1609,4

1580,9

1604,1

 

-2,2

1,5

Feriecentre

404,3

391,1

390,3

395,1

418,3

387,9

 

1,3

-7,3

Camping

1106,1

1013,7

1064,9

1059,8

1064,0

1130,8

 

2,2

6,3

Vandrerhjem

221,5

242,8

240,3

227,6

220,2

212,9

 

-6,2

-3,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2023 - Nr. 11

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation