Gå til sidens indhold

Færre offentligt beskæftigede i andet kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2022

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt med 3.400 fra første til andet kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til et fald 0,4 pct. Faldet i den offentlige beskæftigelse i andet kvartal 2022 kommer efter stigende offentlig beskæftigelse siden første kvartal 2020. Udviklingen skal blandt andet ses i sammenhæng med omfanget af COVID-19-relaterede aktiviteter.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Faldende beskæftigelse i regionerne

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i regionerne med 3.400 fra første til andet kvartal 2022, hvilket svarer til et fald på 2,6 pct. Ligesom for den overordnede offentlige beskæftigelse kommer faldet i regionerne efter en periode med næsten uafbrudt stigende beskæftigelse siden første kvartal 2020, og udviklingen i den regionale beskæftigelse skal ses i sammenhæng med udviklingen i COVID-19-relaterede aktiviteter. Fra første til andet kvartal 2022 var der kun mindre udsving i både den kommunale og den statslige beskæftigelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2022*

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

756906

753529

 

0,7

-0,4

Stat

187567

187933

 

0,4

0,2

Regioner

133766

130344

 

1,2

-2,6

Kommuner

433589

433284

 

0,7

-0,1

Sociale kasser og fonde

1985

1968

 

-0,8

-0,9

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2022*

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

756906

753529

 

0,7

-0,4

Generelle offentlige tjenester

66617

66839

 

1,1

0,3

Forsvar

24970

25256

 

0,4

1,1

Offentlig orden og sikkerhed

26689

26889

 

0,6

0,7

Økonomiske anliggender

25010

25222

 

1,1

0,8

Miljøbeskyttelse

4781

4824

 

1,1

0,9

Boliger og offentlige faciliteter

2958

2965

 

1,5

0,2

Sundhedsvæsen

198179

193141

 

0,8

-2,5

Fritid, kultur og religion

25389

25379

 

0,9

0,0

Undervisning

137693

137635

 

0,4

0,0

Social beskyttelse

244617

245376

 

0,6

0,3

Uoplyst

4

3

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Kvalitetsforbedringer i lønmodtagerbeskæftigelsen

Samtidig med dagens offentliggørelse af Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 2. kvt. 2022 offentliggøres også Beskæftigelse for lønmodtagere juli 2022. Beskæftigelse for lønmodtagere udgør datagrundlaget for Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service. I forbindelse med dagens offentliggørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er der indarbejdet en række kvalitetsforbedringer i statistikken med virkning fra og med 1. kvt. 2019, hvoraf en konsistent og mere korrekt periodisering af feriepenge fra og med 2021 er den overordnet set væsentligste ændring. Se under afsnittet om Særlige forhold i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:324.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. september 2022 - Nr. 325

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation