Gå til sidens indhold

Flere offentligt beskæftigede i første kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2022

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 4.500 fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. Mens den offentlige beskæftigelse i første kvartal 2022 steg, både målt på antallet af personer med lønmodtagerjob, og når der er omregnet til fuld tid, så viser den seneste offentliggørelse af beskæftigelse for lønmodtagere for april et fald i antal personer med lønmodtagerjob i offentlig forvaltning og service i april. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:225.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

De største områder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning

Omregnet til fuld tid var der i første kvartal 2022 i alt 757.800 offentligt beskæftigede. De tre største velfærdsområder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning. Disse tre områder udgjorde i første kvartal 2022 tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Det største område, social beskyttelse, omfatter blandt andet personale, som beskæftiger sig med ældre- og handicapområdet, børnepasning og arbejdsløshed.  

Offentligt fuldtidsbeskæftigede opdelt efter formål, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret.

 

4. kvt. 2021

1. kvt. 2022*

 

4. kvt. 2021

1. kvt. 2022*

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

753345

757803

 

0,3

0,6

Generelle offentlige tjenester

65959

66712

 

0,8

1,1

Forsvar

24864

24964

 

0,2

0,4

Offentlig orden og sikkerhed

26507

26689

 

0,4

0,7

Økonomiske anliggender

24758

25099

 

0,8

1,4

Miljøbeskyttelse

4732

4781

 

0,1

1,0

Boliger og offentlige faciliteter

2919

2958

 

-0,6

1,3

Sundhedsvæsen

196953

197955

 

0,1

0,5

Fritid, kultur og religion

25197

25429

 

0,0

0,9

Undervisning

137647

138473

 

0,7

0,6

Social beskyttelse

243804

244738

 

0,0

0,4

Uoplyst

4

5

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret.

 

4. kvt. 2021

1. kvt. 2022*

 

4. kvt. 2021

1. kvt. 2022*

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

753345

757803

 

0,3

0,6

Stat

186813

187866

 

0,9

0,6

Regioner

132500

134119

 

0,1

1,2

Kommuner

432031

433830

 

0,0

0,4

Sociale kasser og fonde

2000

1987

 

-0,5

-0,6

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Niveauskift i fuldtidsbeskæftigelsen som følge af ferieloven

Ferieloven, som trådte i kraft 1. september 2020, påvirker fuldtidsbeskæftigelsen, der er en omregning af antal lønmodtagerjob til fuld tid på grundlag af betalte timer. Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede. Ferieloven medførte således et niveauskift i opgørelsen af den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra tredje til fjerde kvartal 2020. Danmarks Statistiks skøn er, at det nuværende niveau for den offentlige fuldtidsbeskæftigelse ligger 5.000 til 20.000 højere end før 1. september 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2022 - Nr. 227

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation