Gå til sidens indhold

Fortsat stigende offentlig beskæftigelse

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2021

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 2.000 fra tredje til fjerde kvartal 2021, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. Den offentlige beskæftigelse var i fjerde kvartal 2021 på det hidtil højeste niveau i den periode, som statistikken dækker. Statistikken går tilbage til 2008.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Stigende beskæftigelse i både stat, regioner og kommuner

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både stat, regioner og kommuner i fjerde kvartal 2021 i forhold til kvartalet før. Den største stigning var i staten, hvor der var 1.500 flere statsansatte end kvartalet før, hvilket svarer til en stigning på 0,8 pct. Beskæftigelsen i regionerne steg med 300, mens den kommunale beskæftigelse steg med 200. Det svarer til stigninger på henholdsvis 0,2 pct. i regionerne og 0,1 pct. i kommunerne.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2021*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

751515

753560

 

0,4

0,3

Stat

185141

186667

 

0,0

0,8

Regioner

132508

132820

 

-0,1

0,2

Kommuner

431854

432071

 

0,8

0,1

Sociale kasser og fonde

2012

2002

 

0,1

-0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2021*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

751515

753560

 

0,4

0,3

Generelle offentlige tjenester

65439

65946

 

0,2

0,8

Forsvar

24830

24749

 

-0,1

-0,3

Offentlig orden og sikkerhed

26442

26522

 

0,2

0,3

Økonomiske anliggender

24565

24743

 

0,0

0,7

Miljøbeskyttelse

4732

4729

 

1,5

-0,1

Boliger og offentlige faciliteter

2936

2918

 

-2,2

-0,6

Sundhedsvæsen

196815

197124

 

0,3

0,2

Fritid, kultur og religion

25215

25187

 

1,4

-0,1

Undervisning

136766

137622

 

0,3

0,6

Social beskyttelse

243768

244016

 

0,8

0,1

Uoplyst

5

4

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2022 - Nr. 92

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation