Gå til sidens indhold

Stor stigning i antal vielser

Vielser og skilsmisser 2022

I 2022 steg antallet af vielser med 20 pct. I 2022 blev der viet 33.054 par mod 27.645 året før. Det er det højeste antal vielser siden 00'erne, hvor der i gennemsnit var 36.800 vielser om året. Ses der på antal viede pr. 1.000 ikke-gifte er der en stigning i alle aldersgrupper fra 20-24 år og opefter. Stigningen var størst blandt de 30-34-årige med 8 viede pr. 1.000 ikke-gifte fra 54 viede i 2021 til 62 i 2022. Blandt de 20-24-årige var antal vielser pr. 1.000 ikke-gifte stort set uændret.

Viede pr. 1.000 ikke-gifteKilde: www.statistikbanken.dk/vie207, vie6 og folk1a

Fire ud af fem viede i 2022 har ikke været gift før

Af de 33.054 viede i 2022 blev 79 pct. gift for første gang. Blandt de viede under 35 år var stort set alle førstegangsviede; kun 3 pct. var fraskilt. Fra 35-års-alderen steg andelen af de viede, som har været gift før, dvs. enten fraskilte eller i enkestand, og blandt de viede mellem 50 og 69 år har omkring to ud af tre været gift før. Samlet set var 1 pct. af de viede i enkestand, men denne andel stiger med alderen. Blandt de 75-79-årige, der blev gift i 2022, var 29 pct. i enkestand, mens det gælder 39 pct. blandt dem på 80 år og derover.

Viede efter tidligere civilstand og alder. 2022Kilde: Grunddata i Danmarks Statistik som ikke er offentliggjort i Statistikbanken.

Flere kirkelige vielser

Der var en stigning på 30 pct. i antallet af kirkelige vielser fra 7.800 i 2021 til 10.200 i 2022, og en stigning på 13 pct. i antallet af borgerlige vielser fra 18.000 til 20.400. I 2022 udgjorde de kirkelige vielser 31 pct. ud af samtlige vielser. De foregående ti år har kirkelige vielser udgjort en faldende andel af vielserne, fra 35 pct. i 2012 til den laveste andel på 27 pct. i 2020. De borgerlige vielser udgjorde knap to ud af tre vielser i 2022.

Vielser efter vielsesmyndighedKilde: www.statistikbanken.dk/vie8 og vie6

Færre skilsmisser i 2022

I 2022 blev 12.319 ægtepar skilt, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til året før. Set i forhold til skilte pr. 1.000 gifte i hele befolkningen er antallet af skilsmisser ligeledes faldet. Faldet gælder alle aldersgrupper, med undtagelse af de 30-39-årige, hvor der er en svag stigning i antallet af skilte pr. 1.000 gifte.

SkilsmisserKilde: www.statistikbanken.dk/ski207 og ski6

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2023 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation