Gå til sidens indhold

Overskud på 7,2 mia. kr. i tredje kvartal 2022

Offentlig saldo
7,2 mia. kr.
3. kvt. 2022
ØMU-gæld
840,0 mia. kr.
3. kvt. 2022
-5,8 mia. kr.
2. kvt. til 3. kvt. 2022

Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2022

Ændret 22. december 2022 kl. 14:05

En fejl i nøgletalsboksen. Tidligere fremgik det at ØMU-gælden var steget med 5,8 mia. kr. fra 2. kvt. til 3. kvt. 2022. Det korrekte tal er at ØMU-gælden er faldet med 5,8 mia. kr. fra 2. kvt. til 3. kvt. 2022. Fejlen er ændret og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I tredje kvartal 2022 var der et overskud på de offentlige finanser på 7,2 mia. kr., hvilket er 6,4 mia. kr. lavere end i andet kvartal. De samlede udgifter var 310,2 mia. kr., hvilket er et fald på 3,8 mia. kr. i forhold til andet kvartal 2022. De samlede indtægter faldt til sammenligning fra 327,5 mia. kr. til 317,3 mia. kr. i tredje kvartal 2022. Det samlede offentlige overskud i 2022 er i de tre første kvartaler på 25,3 mia. kr.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

De samlede erstatninger til minkavlere stiger

I tredje kvartal 2022 var der udgifter for 0,1 mia. kr. til erstatninger og kompensationer til mink-avlere og følgeerhverv berørt af COVID-19. De samlede udgifter til kompensationsordningerne til de danske minkavlere er til og med tredje kvartal 2022 opgjort til 6,6 mia. kr. De totale udgifter til erstatnings- og kompensationsordningerne til de danske minkavlere og følgeerhverv forventes samlet set at blive mellem 15,6-18,8 mia. kr., når alle erstatninger og kompensationer er udbetalt.

Økonomisk støtte grundet ekstraordinært høje energipriser

De sæsonkorrigerede indkomstoverførsler til husholdninger steg i tredje kvartal 2022 med 3,2 mia. kr. til 100,4 mia. kr. Stigningen i overførslerne kan hovedsageligt tilskrives udbetalingen af den økonomiske støtte grundet ekstraordinært høje energipriser. Støtten er enten blevet udbetalt baseret på husholdningens samlede indkomst i 2020 samt type af varmekilde eller til modtagere af visse forsørgelsesydelser. Begge typer af økonomisk støtte er skattefrie og varierer i udbetaling alt afhængig af ordning. Støtten er en ekstraordinær udbetaling ud over det almindelige varmetillæg, som folke- og førtidspensionister kan modtage, hvis de opfylder nogle specifikke krav.

Indkomstoverførsler til husholdninger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off10k

Lille fald i ØMU-gælden

ØMU-gælden faldt med 5,8 mia. kr. i tredje kvartal 2022 til 840,0 mia. kr. Dermed udgjorde ØMU-gælden 31,1 pct. af BNP ved udgangen af tredje kvartal 2022. Faldet i ØMU-gælden skyldes hovedsageligt nedbringelse af statens udestående skatkammerbeviser på 19,6 mia. kr. Derimod var en stigning på 13,6 mia. kr. i udestående indenlandske statsobligationer med til at mindske faldet i ØMU-gælden. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse for offentlig forvaltning og service opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i statistikdokumentationen for Offentligt underskud og gæld i EU-landene.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i pct. af BNPKilde: www.statistikbanken.dk/edp5

Revisioner

Den offentlige saldo i første og andet kvartal 2022 er blevet opjusteret med hhv. 1,8 og 2,1 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet i første og andet kvartal nu opgjort til 4,6 og 13,5 mia. kr. mod 2,8 og 11,4 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes primært en opjustering af selskabskatten på 0,8 mia. kr. for begge kvartaler samt en opjustering af momsen i både første og andet kvartal på hhv. 0,9 og 1,1 mia. kr.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Udskrivningsgrundlag for indkomstskatter

Det samlede skatteprovenu er mere usikkert end normalt, da udskrivningsgrundlaget ikke er blevet opdateret til denne offentliggørelse. Udskrivningsgrundlaget benyttes til beregning af skønnet for indkomstskatterne for et givent år. Udskrivningsgrundlaget består af en række forskellige indkomsttyper og fradrag, der bruges til hhv. grundlag for arbejdsmarkedsbidrag, den personlige indkomst, kapitalindkomsten og den skattepligtige indkomst.

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Der blev åbnet for den endelige indberetning til slutafregning i slutningen af maj, og fristen for at indberette var 30. november 2022 på tværs af alle kompensationsordninger.

Opgørelse af minkerstatnings- og kompensationsordninger

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Offentlig saldo
7,2 mia. kr.
3. kvt. 2022
ØMU-gæld
840,0 mia. kr.
3. kvt. 2022
-5,8 mia. kr.
2. kvt. til 3. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2022 - Nr. 439

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. marts 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation