Gå til sidens indhold

Stigning i den offentlige finansielle nettoformue

Offentlig saldo
11,4 mia. kr.
2. kvt. 2022
Offentlig finansiel nettoformue
404,6 mia. kr.
2. kvt. 2022
+39,7 mia. kr.
1. kvt. til 2. kvt. 2022

Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2022

Den offentlige finansielle nettoformue steg med 39,7 mia. kr. i andet kvartal 2022. Nettoformuen udgjorde således 404,6 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Stigningen i den finansielle nettoformue kan hovedsageligt tilskrives negative omvurderinger på statens udestående statsobligationer på 56,3 mia. kr. De store kursfald på de danske statsobligationer skyldes primært det fortsat stigende renteniveau. Derudover var det offentlige overskud på 11,4 mia. kr. ligeledes med til at forøge den offentlige finansielle nettoformue. Omvendt har kursfald på statens beholdning af Ørsted aktier på 21,9 mia. kr. haft en negativ effekt på nettoformuen. Ved udgangen af 2021 lå den finansielle nettoformue på 315,1 mia. kr. Det giver en samlet stigning i den offentlige finansielle nettoformue på 89,4 mia. kr. i første halvdel af 2022.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

Offentligt overskud i 2. kvt.

I andet kvartal 2022 var der et overskud på de offentlige finanser på 11,4 mia. kr., hvilket er 8,7 mia. kr. højere end i første kvartal. Stigningen i overskuddet kan bl.a. forklares ved et fald i udgifterne til COVID-19-test og vaccinationer samt en stigning i momsindtægterne. Derudover var der ikke længere udgifter til COVID-19-hjælpepakkerne i andet kvartal, eftersom de blev udfaset 28. februar 2022. Således faldt subsidierne med 3,7 mia. kr. fra første til andet kvartal, hvoraf 3,0 mia. kr. skyldes udfasningen af hjælpepakkerne. Udgifterne til de samlede subsidier er nu på samme niveau som før COVID-19. 

Offentlig saldo og subsidier inkl. COVID-19-hjælpepakkerKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

Erstatninger til minkavlere stiger

I andet kvartal 2022 var der udgifter til erstatninger og kompensationer til mink-avlere og følgeerhverv berørt af COVID-19 for 1,6 mia. kr. De samlede udgifter til kompensationsordningerne til de danske minkavlere er til og med andet kvartal 2022 opgjort til 6,4 mia. kr. De totale udgifter til erstatnings- og kompensationsordningerne til de danske minkavlere og følgeerhverv forventes samlet set at blive mellem 15,6-18,8 mia. kr., når alle erstatninger og kompensationer er udbetalt.

Udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp

De sæsonkorrigerede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge faldt i andet kvartal 2022 med 0,1 mia. kr. til 3,1 mia. kr. Dermed er udgifterne i løbende priser faldet til det laveste niveau siden fjerde kvartal 2008 under finanskrisen. Udgifterne til sygedagpenge faldt med 0,4 mia. kr. til 4,5 mia. kr., mens udgifterne til kontanthjælp steg med 0,1 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Dermed er de samlede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp faldet med 0,3 mia. kr. til 10,5 mia. kr. i andet kvartal.

Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off10k

Revisioner

Den offentlige saldo i første kvartal 2022 er blevet opjusteret med 4,2 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet i første kvartal nu opgjort til 2,8 mia. kr. mod et underskud på 1,4 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes primært en opjustering af personskatterne på 3,2 mia. kr. samt en nedjustering af de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer på 2,0 mia. kr. Udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne i første kvartal er ligeledes blevet opjusteret med 0,9 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse. Herudover er det offentlige overskud for 2021 blev opjusteret med samlet 25,8 mia. kr. Revisionen skyldes næsten udelukkende en opadgående revision af skatteindtægterne.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Der åbnes for den endelige indberetning til slutafregning i slutningen af maj, og fristen for at indberette bliver på tværs af kompensationsordningerne 30. september 2022.

Opgørelse af minkerstatnings- og kompensationsordninger

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Offentlig saldo
11,4 mia. kr.
2. kvt. 2022
Offentlig finansiel nettoformue
404,6 mia. kr.
2. kvt. 2022
+39,7 mia. kr.
1. kvt. til 2. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2022 - Nr. 329

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation