Gå til sidens indhold

Fortsat lav tilgang af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
juli 2022
+5,0 %
juni til juli 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2022

Der blev registreret 11.900 nye personbiler i juli opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 5,0 pct. flere end i juni. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i juli lå hhv. 10,0 pct. og 0,4 pct. højere. Det samlede antal registreringer af nye biler i perioden maj-juli 2022 var 2,8 pct. lavere end i februar-april. I husholdningerne var faldet på 1,9 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 3,7 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Faldende niveau for både nye og brugte biler

Niveauet for registreringer af nye og brugte biler i husholdningerne i de første syv måneder af 2022 ligger ca. 12 pct. lavere end gennemsnittet i 2019-2021. Tilbagegangen skyldes hovedsagelig et fald i køb og leasing af nye biler. Det betyder samtidig, at de nye bilers andel af det samlede antal registreringer er faldet fra omkring 20 pct. til 13 pct. i 2022. Baggrunden for tilbagegangen i registreringerne af nye biler er som nævnt i tidligere artikler bl.a. leveringsproblemer for mange producenter, men også en svækket forbrugertillid, hvor den aktuelle inflation lægger en dæmper på forbrugernes økonomiske råderum. Se mere om leveringsproblemerne i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:127, Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2022 og om forbrugertilliden i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:258, Forbrugerforventninger juli 2022.

Registreringer af nye og brugte biler i husholdningerne, udglattede værdierKilde: Egne beregninger på basis www.statistikbanken.dk/bil6

Elbilerne udgjorde 19 pct. af de nye biler i juli

1.900 elbiler udgjorde i juli 2022 19,5 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 17,2 pct. i juni. Husholdningerne stod for 1.300 elbiler, og det svarer til 25,2 pct. af deres nye biler mod 21,3 pct. i juni. Elbilandelen i erhvervene var 13,7 pct. i juli mod 13,2 i juni.

Pluginhybriderne udgjorde med 1.900 biler i juli 19,1 pct. af de nye biler mod 18,6 pct. i juni. 800 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 16,1 pct. af deres nye biler mod 16,6 pct. i juni. De resterende 1.100 biler gik til erhvervene svarende til 22,0 pct. af deres tilgang i juli mod 20,6 pct. i juni.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne mv. i perioden august 2021 - juli 2022 39,9 pct. af de nye biler mod 25,4 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var det 44,7 pct. mod 28,9 pct. I erhvervene var det 36,7 pct. mod 20,5 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Markant lavere tilgang i de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden august 2021 - juli 2022 var på 159.900, hvilket var 20,8 pct. eller 42.100 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 27,0 pct. til 86.300 biler, mens den faldt med 12,1 pct. i erhvervene til 73.600 biler. De benzin- og dieseldrevne biler gik 36,2 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 61,2 pct. og pluginhybriderne med 3,1 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

12249

11338

12304

11742

11284

11852

 

-2,8

5,0

I husholdningerne

6104

5523

6203

5991

5476

6023

 

-1,9

10,0

I erhvervene

6144

5815

6102

5750

5808

5829

 

-3,7

0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

Aug. 2020
- juli 2021

Aug. 2021
- juli 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

13565

9925

-26,8

 

201926

159867

-20,8

Benzin

7424

4910

-33,9

 

113939

78125

-31,4

Diesel

1842

1192

-35,3

 

36654

17915

-51,1

El

1340

1931

44,1

 

18760

30234

61,2

Pluginhybrid mv.

2959

1892

-36,1

 

32573

33593

3,1

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6272

3725

-40,6

 

91254

65130

-28,6

Privatleasing

1810

1255

-30,7

 

26881

21125

-21,4

Samlet tilgang

8082

4980

-38,4

 

118135

86255

-27,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7293

6200

-15,0

 

110672

94737

-14,4

Ikke-leasingbiler (a)

1248

958

-23,2

 

19383

15145

-21,9

Til leasing

6045

5242

-13,3

 

91289

79592

-12,8

Erhvervsleasing (b)

4235

3987

-5,9

 

64408

58467

-9,2

Samlet tilgang (a+b)

5483

4945

-9,8

 

83791

73612

-12,1

Erhvervskøretøjer i alt

2206

1874

-15,0

 

38529

33407

-13,3

Varebiler

1852

1542

-16,7

 

34102

28464

-16,5

Lastbiler

112

106

-5,4

 

2013

2005

-0,4

Sættevognstrækkere

134

101

-24,6

 

1824

2233

22,4

Busser

108

125

15,7

 

590

705

19,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
juli 2022
+5,0 %
juni til juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2022 - Nr. 274

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation