Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden på niveau med juni

Forbrugertillidsindikatoren
-25,6
juli 2022
-0,8
fra juni til juli 2022

Forbrugerforventninger juli 2022

Forbrugertilliden for juli måned ligger på minus 25,6 og er dermed omtrent den samme som i juni, hvor den lå på minus 24,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 18,6. Næsten uændret forbrugertillid skyldes hovedsageligt et fald i indikatorerne om forbrugernes vurdering af Danmarks og familiens nuværende økonomiske situation, samt stigningen i købelysten. Indikatoren om Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden falder yderligere og ligger i juli på minus 45,5, mens indikatoren om Danmarks økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag nu ligger på minus 23,0. Indikatoren om familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden fortsætter med at falde og ligger nu på minus 21,3. Dermed sætter indikatoren et nyt historisk lavpunkt i statistikkens 48-årige historie. Indikatoren om familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag er på samme niveau som sidste måned og ligger på minus 7,2. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne vil holde igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket, dog er indikatoren steget fra minus 33,0 i juni til minus 30,7 i juli. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 26,3.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne oplever, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i juli på 66,7, hvilket er det højeste niveau i statistikkens historie. Til sammenligning var indikatoren på det laveste niveau i sensommeren 1993, hvor den lå på minus 50,0.  Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 52,2.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger i juli måned på 18,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 8,4.  Dvs. at forbrugerne forventer et markant højere stigning i arbejdsløsheden om et år, end de i gennemsnittet gjorde i det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-3,2

-14,4

-20,9

-22,4

-24,8

-25,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

2,4

-5,7

-13,9

-14,8

-17,3

-21,3

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

4,3

-5,8

-8,4

-6,1

-7,8

-7,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-6,1

-18,4

-29,1

-37,8

-42,1

-45,5

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

0,5

-26,0

-22,2

-23,2

-23,5

-23,0

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-17,0

-16,1

-31,0

-30,1

-33,0

-30,7

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

36,0

41,5

50,8

54,4

63,6

66,7

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

32,9

57,6

42,4

37,6

28,2

22,5

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-7,2

7,0

11,0

9,1

12,6

18,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-5,6

-8,7

-12,7

-14,5

-16,9

-17,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

57,1

64,6

57,9

62,4

61,4

60,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

39,5

38,1

29,8

30,1

25,4

26,0

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

33,1

34,5

22,9

28,5

24,6

18,4

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-25,6
juli 2022
-0,8
fra juni til juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juli 2022 - Nr. 258

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation